Til hovedinnhold

Fagforbundet teoLOgene på kirkemøtet 2022

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Leder i Fagforbundet teoLOgene (Foto: Thore Wiig Andersen)

Kirkemøtet 2022 nærmer seg med stormskritt. Fagforbundet teoLOgene vil være tilstede på hele kirkemøtet med leder Thore Wiig Andersen og nestleder Gjøa Kristine Aanderaa. Fagforbundet teoLOgene følger spesielt med på kirkemøtesak KM10/22 kirkelig organisering og KM13/22 Prest under utdanning. Vedtakene på KM, spesielt sak KM10/22 vil ha store konsekvenser for våre medlemmer. Vi ønsker delegatene lykke til på møtet med viktige vedtak.

16.09.2022 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 16.09.2022

Fagforbundet teoLOgene gav høsten 2021 høringssvar på kirkelig organisering, etter en lang høringsprosess i egen fagforening. Bakgrunnen var bla undersøkelse blant medlemmer,  undersøkelse blant tillitsvalgte i hele landet, på ulike nivåer i flere runder, samt styrebehandling flere ganger. Du kan lese pressemeldingen og selve høringen her ( link høringen ligger i rødt inni pressemeldingen):

https://www.fagforbundet.no/a/359102/yrke/teologene/aktuelt/pressemelding-fra-fagforbundet-teologene-vedr.-horing-ny-kirkelig-organiseringg/

Kirkemøtets sakspapirer kan leses her:https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkemotet/dokumenter_vedtak/kirkemotet-2022/

-------------------------------
Fagforbundet gav også ut et høringssvar på kirkelig organisering. For de som er interessert kan den leses her: https://www.fagforbundet.no/a/359462/om-fagforbundet/fagforbundet-mener/fagforbundets-horingssvar/tverrfaglig-kirke/

Er det medlemmer eller andre som har spørsmål til oss i Fagforbundet teoLOgene angående kirkemøtet 2022, ta kontakt med leder Thore Wiig Andersen på tlf.97692250 eller på leder@teologene.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?