Til hovedinnhold

Velkommen til fagdag/årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2023 i Oslo med program.

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene (Foto: Gjøa Kristine Aanderaa)

Kjære medlem i teoLOgene! Velkommen til årsmøte og fagdager 24. og 25. januar 2023 i Keysersgate 15 i Oslo! Påmeldingen til årsmøtet er nå stengt. Velkommen til alle påmeldte delegater. Husk å registrere deg og få delegatkort ved ankomst årsmøtet. Har du behov for permisjon må det meldes skiftlig til ordstyrerbordet under årsmøtet, innen gitte frister. Vi oppfordrer at delegatene har sakspapir elektronisk, lastes ned herfra. (se nedenfor). Vi trykker et begrenset antall papirer. Se nedenfor ang praktisk info om fagdag/årsmøtet som starter i morgen tirsdag 24.1

30.11.2022 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 23.01.2023

Skulle du bli syk under årsmøtet, forlat årsmøtelokalet og gi gjerne beskjed på sms på tlf.97692250. Vi oppfordrer til god håndhygenie under årsmøtet, bla håndvask og håndsprit. Ta hensyn til andre delegater ift hosting etc.
Har du behov for lege under opphold, Oslo legevakt: Storgata 40, 0182 Oslo. ·
Tlf. 116117

I vedleggene under her finner du alle innstillte saksdokumenter til årsmøtet og noen endringsforslag fra Oslo teoLOgene til styrets innstilling handlingsplan.

Angående endringsforslag til bla handlingsplan og uttalelser, forslag fra styret:

Frist for endringsforslag etc er til redaksjonskomiteen innen kl 1730  24 januar.

 Redaksjonskomite vil presentere evt inkomne forslag og sin innstilling andre dag 25 januar, andregangsbehandling. Det er før årsmøtet kommet inn endel endringsforslag til styrets innstilling til handlingsplan fra teoLOgene i Oslo. De vil redegjøres for i årsmøtet, men er mulig å lese allerede nå. De ligger i vedleggslista under.

Forslag skal leveres skriftlig og sendes til oppgitt epost i årsmøtet innen årsmøtevedtatte frist. 

Program fagdagene og årsmøte 

Registrering med utdeling delegatkort fra kl 930 landstyresalen. 

Gjøa Kristine Aanderaa i styret,  vil slippe dere inn i bygget, fra resepsjonen nede,  når dere kommer til keysergt 15.

FAGDAGER: Prest anno 2023 i kirke og samfunn

24.01. Fagdag I: 10-13 Hvorfor være prest og fagorganisert i teoLOgene?

1000 Velkommen ved Thore Wiig Andersen (leder) og Frode Lagset (fagdagskomité)

1015 Hva kan prester lære av fagbevegelsen? Jonas Bals

1100 Spørsmål

1120 Pause

1135 Streik og verving i et område med mange uorganiserte, ved Monica Syvertsen og Janne Ottersen Fraas fra Frisørenes fagforening

1215 Panelsamtale - innspill fra salen

1300 Lunsj

KL.14-16.30 ÅRSMØTE ca tider.

14.00-14.10 Hilsningstale fra Fagforbundet Oslo, ved nestleder Vidar Evje

14.10-14.15 Sak 01/23 Konstituering

14.15- 14.30 Sak 02/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 03/23 Gjennomgang av forretningsorden

14.30- 15.00 Sak 04/23 Styrets årsberetning ved leder

utvalgenes beretninger ved utvalgsledere

15.00-15.20 Sak 05/23 Leders tale etterfulgt av respons

15.20-15.35 pause

15.35-16.05 Sak 06/23 Regnskap og revisjonsberetning for 2022

16.05-16.25 Sak 07/23 valg, innstilling fra valgkomiteens leder og valg

16.25-17.00 Sak 08/23 Handlingsplan, førstegangsbehandling etter innstilling fra styret

OBS.(Endrings-)forslag til handlingsplanen og til resolusjoner leveres skriftlig til redaksjonskomiteen innen kl.17.30.

Kl.18 Gudstjeneste.  Unviversitetsgata 20, hovedsal ( Norges Kristelige Studentforbunds lokaler.) 

Kl.19 Årsmøtemiddag i Keysersgate 15 med kulturinnslag og taler.

25.1.23. KL.9.30-11.45 ÅRSMØTE ca tider.

09.00-09.45 Sak 09/23 Budsjett

09.45–10.45 Sak 08/23 andregangsbehandling handlingsplan.

Redaksjonskomiteen presenterer innkomne forslag og sin innstilling.

 10.45-11.00 kaffepause

11.00-11.45 Sak 10/23 resolusjoner

Takk til styremedlemmer som går av, møtedirigenter etc.

11.45-12.00 Hilsen ved Kirkerådets direktør Ingrid Vad Nilsen.

Salen ryddes. ( Nye skal bruke den etter oss)

KL.12-13 Lunsj

Kl.13-15.15 FAGDAG ii  Sted: Kantina en etasje opp fra landstyresal, K15.

Hvorfor og hvordan skal presten lede kirken? 

  1. sett i lys av KM-vedtak om kirkelig organisering (daglig ledelse skal være todelt, administrativt og kirkefaglig ledelse skal være sidestilt.)

Innledere: 

Halvard Johannessen, førsteamanuensis, Teologisk Fakultet, UiO

Tor Even Fougner prost i Sør-Gudbrandsdal

Bettina Eckbo sokneprest Eidskog menighet

Felles samtale med innlederne og salen til slutt.

Kl.15.15 Hilsen ved Hovedverneombud. Hilde Fylling

 

På vegne av Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen, leder.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?