Til hovedinnhold

Et krevende vedtak

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene

Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene (Foto: Gjøa Kristine Aanderaa)

Fagforbundet teoLOgene er svært skuffet over at KM, med knappest mulig flertall 53 mot 52 stemmer, ikke har tatt tilstrekkelig innover seg de tydelige signalene fra høringsrundene og flertallet av fagforeningene, og gikk inn for modell 3. Vi mener modellen ikke gir tilstrekkelige svar på hvilke arbeidsrettslige konsekvenser dette vil få for våre medlemmer og hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas i praksis. Framover vil det bli krevende å jobbe fram nødvendige avklaringer, og vi hadde naturligvis ønsket oss et annet utfall. Fagforbundet vil jobbe videre med å sikre hele, faste stillinger, økt medbestemmelse og trygghet for hele laget i de omstillingsprosessene man går inn i. Vi trenger hele laget for å skape ei kirke for alle. For Fagforbundet teoLOgene og våre medlemmer er det helt avgjørende at geistlig fagledelse av prestene og de andre kirkefagprofesjonene sikres både på bispedømmeplan og lokalt. Vi kan ikke akseptere noen annen form for ledelse. Det er skuffende at det ikke blir en realitet med felles arbeidsgiver og vedtaket er krevende, men demokratiet har talt. Vi vil være en konstruktiv aktør i videre prosess for å sikre våre medlemmers interesser i tråd med et demokratisk fattet vedtak.                                      For Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene avd 727 HTV for Fagforbundet rDnk

26.09.2022 av Fagforbundet teoLOgene
Sist oppdatert: 26.09.2022

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?