Til hovedinnhold

Kontrollspørsmål til Eyvind Skeie

Leder i Fagforbundet teoLOgene

Leder i Fagforbundet teoLOgene (Foto: Thore Wiig Andersen)

Leder i teoLOgene Thore Wiig Andersen utfordrer Eyvind Skeie på noen kontrollspørsmål ift hans innlegg i Vårt Land 11.8.22. Innlegget omtaler konservative prester som stiller seg kritisk til samarbeid til kvinnelige kolleger.

11.08.2022 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 11.08.2022

 
Kontrollspørsmål til Eyvind Skeie:
 
1) Hvem skal bære belastningen ift den tilpasningen han tar til ordet for? Meg bekjent verken han, meg eller andre prester som er menn. Men alle de dyktige kvinnene som tjenestegjør i vår kirke, som over lang tid har måtte bære en omkostning de skulle ha sluppet. Disse dyktige prestene risikerer DnK å miste over tid hvis Skeies forslag skulle bli fremtidig praksis. Kirken har ikke råd til å miste en eneste prest som er kvinne, i dagens alvorlige rekrutteringssituasjon.
 
2) Hvilke forståelse har Skeie ift vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, som omtaler arbeidsgivers forpliktelse til å sikre alle ansatte «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø»? Har han reflektert noe over dette lovverket? At DnK er forpliktet på dette ift sine ansatte?
Ingen nekter prester å ha sitt teologiske syn og som Skeie er opptatt av: spiritualitet. Men når det går over i forringelse av kollegers arbeidsmiljø, er vi på et annet nivå. Og lovverket er tydelig på dette.
 
Skeie; disse prestene du omtaler, kan utmerket jobbe i DnK, så lenge de samarbeider med sine kolleger. Er samarbeid og krav til å bidra til godt arbeidsmiljø urimelige forventninger til ansatte?
Har Skeie i sommer tatt disse betraktningene med seg i sine refleksjoner, angående problemstillingen? Det virker for meg ikke slik.
 
Thore Wiig Andersen, Leder Fagforbundet teoLOgene og HTV Fagforbundet rDnk
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?