Til hovedinnhold

Påskehilsen 2023 fra leder i Fagforbundet teoLOgene

Leder Fagforbundet teoLOgene

Leder Fagforbundet teoLOgene (Foto: Gjøa Kristine Aanderaa)

Kjære kamerater og medlemmer. Påskehøytida nærmer seg. Vi har bak oss en hektisk og begivenhetsrik fagforeningstid. Sist gang en del av oss traff hverandre var på fagdag og årsmøte 24 og 25 januar. Jeg ser tilbake på gode dager, der vi traff hverandre, hadde fint faglig og sosialt fellesskap. Fagforeningshverdagen går sin gang, og også kirkeåret.

27.03.2023
Sist oppdatert: 27.03.2023

Som dere kjenner til fattet Kirkemøtet 2022 et vedtak angående kirkelig organisering, som vi har jobba en god del med.  Et krevende vedtak skal erkjennes. Vi venter enda på en klargjøring knyttet til medbestemmelse og uttalelsesrett på tematikk som bla tilsyn og todelt ledelse, som skal opp på kirkemøte i august . Det begynner å bli knapp tid og vi i teoLOgene er utolmodige for å få avklaring på dette. Arbeidsgiver bør skjønne at beslutninger og omstillingsprosesser blir bedre når arbeidstakere blir hørt og lytta til. Jeg legger til: i god tid før beslutninger reellt fattes. Det blir nok hektisk fagforeningsvirksomhet helt frem til kirkemøtet i august. Vi jobber med Fagforbundet for å få påvirket prosessene innenfor det som er mulig i avtaleverket.

På årsmøtet vårt i januar vedtok vi en handlingsplan.  Jeg anbefaler alle medlemmer å gå på nettsiden å lese den under nyhetssaker på "aktuelt". Den blir et viktig styringsverktøy for oss de neste to årene.  Her står det bla at vi skal sikre prestenes arbeidsforhold under omstillingene i Den norske kirke og ivareta medbestemmelse og tilstrekkelig innflytelse på̊ omstillingsprosessene i Den norske kirke. Vi vedtok at vi skal ha en undersøkelse blant medlemmene i forhold til beredskapavtalen og at vilkårene i avtalen så lenge den eksisterer, må forbedres. Den er til forhandling denne våren.

Ellers: Fagforbundet teoLOgene har ment lenge at det skal legges til rette for mangfold og at ingen arbeidsgivere i kirken skal etterspørre samlivsform ved ansettelser av prester. Vi har prøvd å ha fokus på det kommende kirkevalget og mobiliserer i fagbevegelsen for dette. Vi arbeider internt i Fagforbundet for å få opp deltagelsen og at folk stemmer på kirkepolitikere som gjennom programforpliktelse ivaretar våre verdier og faglige politikk i Fagforbundet. Angående dette med etterspørring av samlivsform ved ansettelser, ser det ut som dette blir sak til behandling på kirkemøtet. Vi etterlyser i høringssvar en ikke-diskriminerende, mer stabil og forutsigbar situasjon i hele Dnk knyttet til ansettelsespolitikken. Vi vil aldri akseptere at tilsettingsmyndighetene i Dnk benytter adgangen i likestillings- og diskrimineringsloven §30 til å vektlegge samlivsform ved ansettelser. Vi mener at det er på høy tid å få en arbeidsrettslig bestemmelse som binder alle ansettelsesorganer i Dnk og skaper stabilitet på området. Vi støtter derfor forslaget fra Åpen Folkekirke som er lagt frem til kirkemøtet.

Kjære kolleger og venner. Dere går nå inn i en hektisk arbeidstid. Jeg håper dere alle får litt tid innimellom jobbinga med familie, nære og venner. Og til å lade batterier. Den jobben dere gjør for Dnk er formidabel og det er utrolig mye bra som gjøres ute i menighetene. Jeg vet at det har vært til tider krevende situasjoner i en del bispedømmer når det gjelder økonomi og bemanning. Vi forventer at regjering tar inn over seg dette og følger og opp i revidert budsjett. Vi har sagt i fra på dette. Jeg håper dere opplever at arbeidsgiver evner å gi dere oppmuntring og ros for innsatsen deres. Jeg vet dere strekker dere langt i en hektisk hverdag, for å møte mennesker på en profesjonell og nær måte gjennom menneskemøter og kirkelige handlinger.

Påsketida er håpets tid. Inn i vår virkelighet skal dere forkynne det beste budskapet som kan formidles.  Midt i vår sårbarhet, midt i livets krevende faser og inn i et ustabilt Norge og verden med bla dyrtid og krig, kommer Jesus oss i møte med sin nåde og gir oss fremtidshåp.  Det er mange flotte påskesalmer, men en som har gitt meg håp og glede er Svein Ellingsens mektige «Døden må vike for Gudsrikets krefter».

Døden må vike for Gudsrikets krefter

Livet er gjemt i et jord-dekket frø.

Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve.

Se, i oppstandelsens lys skal vi dø.

Velsignet påske kjære medlemmer!

Mvh Thore Wiig Andersen

Leder Fagforbundet teoLOgene og HTV for Fagforbundet teoLOgene rDnk

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?