Til hovedinnhold

Nye fremforhandlede særavtaler i rDnk

Leder Fagforbundet teoLOgene

Leder Fagforbundet teoLOgene (Foto: Gjøa Kristine Aanderaa)

Fagforbundet har ved HTV i  rDnk Thore Wiig Andersen vært i forhandlinger med Kirkerådet. Reforhandlingen gjaldt det som tidligere het Særavtale om virkemidler ved flytting, omstilling og rekruttering (endringsavtalen) i rDnK, da avtalen ble sagt opp våren 2023. Tirsdag 23 mai 2023 kom partene til enighet om tre nye særavtaler som erstatter denne gamle avtalen. Særavtale om rekrutteringstillegg. Særavtale om virkemidler ved omstilling, endring og nedbemanning. Særavtale om flyttegodtgjørelse for prester.

01.06.2023
Sist oppdatert: 01.06.2023

HTV for Fagforbundet i rDnk Thore Wiig Andersen skryter av et godt forhandlingsklima mellom partene. Han er glad for at arbeidstakersiden fikk viktige gjennomslag, som vil bidra positivt fremover for rekruttering av prester.

Partene ble enige om  å erstatte den gamle avtalen med tre separate særavtaler.

Flyttegodtgjørelse for prester

Her ble partene enige om å å harmonisere bestemmelsene for flyttegodtgjørelse med statens satser, samt at satsen skal justeres i tråd med konsumprisindeksen 1. januar hvert år. Videre ble man enig om å presisere i avtaleteksten dagens praksis med at flyttegodtgjørelse kun gjelder prestestillinger.

Thore Wiig Andersen mener denne avtalen har blitt en vesentlig forbedring bla harmonisering med statens satser og konsumprisregulering hvert år. Det vil gjøre det mer attraktivt å flytte på seg som prest,  noe som er viktig for folkekirkens bemanning.

Rekrutteringstillegget styrkes

I konstruktiv tone ble partene enig om en endret modell der det gis rekrutteringstillegg for en bindingstid på 18, 24 eller 36 måneder.  En har fjernet grept med tillegg for 12 måneder og satt inn nytt trinn på 36 mnd.

Mer konkrete tall: 18 måneder ble økt fra kr 60 000,- til kr 80 000,-, for 2 år fra kr 90 000,- til kr 120 000,-, og tillegget for det nye trinnet på 3 år ble fastsatt til kr 150 000,-. Rekrutteringstillegget er skattepliktig. I tillegg skal satsene  konsumprisreguleres årlig. 

Wiig Andersen er glad for dette grepet som vi mener vil styrke rekrutteringen til stillinger som er krevende å få rekruttert til. Trolig kan dette brukes mer aktivt flere steder i landet nå.

Wiig Andersen takker motpart for gode forhandlinger som vil styrke mobilitet i presteskapet og bedre rekrutteringa.

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?