Til hovedinnhold

Årsmøtet 2023 er ferdig. Alt som ble vedtatt kan en lese her, se vedlegg

Nytt styre teoLOgene 2023.
Fra venstre pensjonist tillitsvalgt Elling Erichsen, nestleder Andreas Alexander Nordvang Sandvold -Fosby, kasserer Anders Helset Eriksen , opplæringsansvarlig Ole Jens Hovda, leder Thore Wiig Andersen, vara til styre Toril Bull-Njaa Larsen, styremedlem Gjøa Kristine Aanderaa og styremedlem Audhild Kaarstad .
Styremedlem Jan-Fredrik Laskerud og 
2.vara til styret Liv Arnhild Romsaas var ikke tilstede da bildet ble tatt. Ungdomstillitsvalgt blir supplert styre seinere.

Nytt styre teoLOgene 2023. Fra venstre pensjonist tillitsvalgt Elling Erichsen, nestleder Andreas Alexander Nordvang Sandvold -Fosby, kasserer Anders Helset Eriksen , opplæringsansvarlig Ole Jens Hovda, leder Thore Wiig Andersen, vara til styre Toril Bull-Njaa Larsen, styremedlem Gjøa Kristine Aanderaa og styremedlem Audhild Kaarstad . Styremedlem Jan-Fredrik Laskerud og 2.vara til styret Liv Arnhild Romsaas var ikke tilstede da bildet ble tatt. Ungdomstillitsvalgt blir supplert styre seinere. (Foto: Thore Wiig Andersen)

Her finner du årsmøtevedtatte dokumenter årsmøte Fagforbundet teoLOgene 2023; handlingsplan og uttalelser.

26.01.2023
Sist oppdatert: 31.01.2023

Handlingsplanen er et av de viktigste styringsdokumentene for Fagforbundet teoLOgene de neste to årene. Vi ber om at alle tillitsvalgte og medlemmer  leser den årsmøtevedtatte handlingsplanen.  Årsmøtet vedtok i handlingsplanen bla at vi skal jobbe for å sikre prestenes arbeidsforhold under omstillingene i Den norske kirke  og gjennomføre en undersøkelse blant  aktuelle medlemmer om beredskapsavtalen. 

Handlingsplanen omtaler også arbeid internt i Fagforbundet. Årsmøtet vedtok at Fagforbundet teoLOgene skal jobbe for:

  • Samarbeid med Fagforbundets organer under omstillingsprosessene i rDnk
  • Jobbe for bedre representasjon i fylkesstyret og i seksjonsstyret nasjonalt, dette er et langsiktig mål frem mot valget i 2026

Årsmøtet i teoLOgene vedtok også to uttalelser. Den ene omhandler den økonomiske situasjonen i bispedømmene og den andre er om fortsatt solidaritet med Ukraina

Er det spørsmål til innhold i handlingsplan eller uttalelser kontakt leder Thore Wiig Andersen.

leder@teologene.no /tlf.97692250

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?