Til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2023: Glad for at rammetilskuddet videreføres til Dnk

Leder i Fagforbundet teoLOgene Thore Wiig Andersen er glad for at rammetilskuddet til Dnk videreføres  i 2023. Det er av avgjørende betydning for at kirken fortsatt kan være landsdekkende og at en kan betjene folk med prestetjeneste i hele landet.  Selv om mange kommuner har det trangt, så går likevel store deler av finansieringen til DnK gjennom kommunebudsjettene. Vi forventer at kommunene følger opp sitt ansvar her fremover, slik at en kan holde kirker åpne og dekke lønnskostnadene til fellesrådsansatte.  Leder i teoLOgene mener at det er spesielt viktig at kirken er tilgjengelig og har mulighet å betjene folk lokalt, i de usikre tidene vi er inne i.  Kirken og kirkens ansatte ønsker å bidra med kirkens nærvær både i sorg og krise men også glede i lokalsamfunnene.

06.10.2022 av Thore Wiig Andersen
Sist oppdatert: 06.10.2022

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?