Gratulerer med dagen!

blokka4

blokka4

Den 2. oktober er den internasjonale merkedagen for sosialpedagoger. I Norge er dette barnevernspedagoger og vernepleiere, og Fagforbundet vil gjerne benytte anledningen til å gratulere alle vernepleiere med dagen.

02.10.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 30.09.2016

Vernepleiere og barnevernspedagoger fortjener en egen dag, fordi dere er en uvurderlig del av den velferdsstaten vi er blitt så glad i. For de familiene som får en utviklingshemmet sønn eller datter, for eldre på sykehjem, barn som opplever omsorgssvikt, eller for de som sliter med psykiske problemer eller rus, er dere en ressurs i hverdagen. Det er ikke alle yrker hvor man i samme grad kan dra hjem etter endt arbeidsdag og føle at man faktisk har bidratt til å gjøre folks liv bedre, men dere kan faktisk det. 

Det er ikke alltid den jobben vernepleiere og barnevernspedagoger gjør får den anerkjennelsen den fortjener. Med trange kommunebudsjetter og politikere som skal privatisere og konkurranseutsette, blir fort kommunens omsorgsoppgaver en salderingspost. I slike situasjoner er det avgjørende at dere kan holde den faglige fanen høyt, og kreve at brukerne får leve verdige liv.

Derfor er dagen i dag en dag for å være litt ekstra rak i ryggen, og for å være litt ekstra stolt av yrket sitt. Yrkesstoltheten og den faglige tryggheten er en forutsetning for at vernepleiere og barnevernspedagoger skal kunne fortsette å gjøre folks liv bedre.

Gratulerer-plakat som du kan henge på oppslagstavla på jobben din

Gratulerer-plakat som du kan dele på Facebook

Møt vernepleier Victoria de Oliveira som jobber på Grinitun Sykehjem og hjemmesykepleie i Spydeberg kommune

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?