Til hovedinnhold

Vi gratulerer sosialarbeiderne med dagen!

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde (Foto: Knut Brobakken)

Den internasjonale sosialarbeiderdagen er den tredje tirsdagen i mars. Fagforbundet er stolte av sosialarbeiderne og takker for uvurderlig innsats.

20.03.2018 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.03.2018

"Sosialarbeider" favner både  ansatte i NAV, barne- og familievern, krisesenter, rusomsorg, psykisk helsearbeid, skole og asylmottak. En sosialarbeider kan jobbe som miljøarbeider, koordinator, konsulent, støttekontakt, rådgiver, saksbehandler, utekontakt og så videre.

Bidrar til positiv forandring
«Sosialarbeidere står daglig i konflikten mellom å gripe inn overfor enkeltmennesker i stedet for å gripe inn i de forholdene som produserer problemene» (Bunkholdt og Sandbæk 1986). Samtidig finner mange arbeidsglede og motivasjon i å kunne hjelpe medmennesker i vanskelige situasjoner. Det å kunne bidra i til positiv forandring er meningsfylt og en drivkraft i hverdagen.

Sosialarbeidere arbeider ofte tett sammen med andre profesjoner, og det stilles strenge krav til kompetanse, effektivitet og samarbeid. Fagforbundet ser viktigheten av sosialt arbeid og jobber for å ivareta sosialarbeidere i deres yrkeshverdag. Fagforbundet arbeider for at hver enkelt får mulighet til praksisnær veiledning, kompetanseheving og videreutdanning.

Stadig flere sosialarbeidere oppdager at Fagforbundet er et riktig forbund for nettopp dem – og sosialarbeiderne er viktige for Fagforbundet. Vi er stolte av dere!

Fagforbundet gratulerer med dagen – og takker dere for den viktige jobben dere gjør.

Plakat til arbeidsplassen din og til Facebook

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?