Høyesterett styrker oppdragstakernes stillingsvern

I en fersk dom slår Høyesterett fast at en kvinne som har hatt oppdrag som støttekontakt og avlaster, er arbeidstaker og fast ansatt i Ålesund kommune.

03.07.2016 av Faggruppe barnevern
Sist oppdatert: 03.07.2016

– Retten slår fast at det har vært lovgivers mening at de som har behov for det vernet arbeidsmiljøloven gir den enkelte, skal ha slikt vern. De legger ikke vekt på at den aktuelle personen faktisk hadde avtale med Ålesund kommune som oppdragstaker. Dommen vil få betydning for tusenvis at støttekontakter og avlastere og gi dem rett til fast ansettelse med alt det som det innebærer, blant annet betydelige etterbetalingskrav, avslutter forbundsadvokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet. 

Les mer på Fagforbundets nettsider

Faggruppe barnevern tar sikte på å finne paraleller fra denne saken til f.eks. oppdragstakere i fosterhjem.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?