Til hovedinnhold

Systemsvikt i barnevernet - ikke ansattes skyld

Illustrasjonsfoto: Barnevernet

Illustrasjonsfoto: Barnevernet (Foto: Fagforbundet)

Helsetilsynets rapport fra 225 kommuner og bydeler viser at barn ikke får den hjelpen de har krav på. Dette er uakseptabelt. Funnene må føre til forandring.

08.03.2017 av Kjetil Vevle
Sist oppdatert: 04.05.2017

Fagforbundet mener at lovverk og regelverk er godt, svikten ligger i gjennomføringen. Vi ser barnets utrygghet i denne situasjonen, men vi må samtidig erkjenne den utryggheten de ansatte i barnevernet lever med. Vi tenker både på medieomtalen, og på ansvaret de ansatte har i det daglige arbeidet.

Skadelig kritikk

De som kritiserer barnevernet via sosiale medier har fått stor medieoppmerksomhet. Kritiske røster er viktige, men trusler og hets er skadelig, både for den enkelte ansatte, men også for barnevernets tillit og arbeid.

Uten trygge voksne i barnevernstjenestene, tror vi tilsynet vil fortsette å avdekke at barn ikke får hjelp når de trenger det som mest. Det er nødvendig å spørre hvorfor ansatte og ledere i barnevernet ikke har gjort jobben sin? For de har ikke gjort jobben sin når bekymringsmeldinger ender i skuffen.

Barnevernsansatte har en jobb som gir og tar mye, og de godtar belastninger som følger av sitt arbeid. Det er ikke slik at ansatte i barnevernstjenestene skylder på systemet. De står i jobbene sine, og de jobber for at barnevernstjenestene skal være best mulig. Det fortjener de klapp på skulderen for.

Stor arbeidsmengde

Over lengre tid har Fagforbundet påpekt at de ansatte i barnevernet har for stor arbeidsbelastning. I praksis betyr dette at de får ansvar for flere barn enn de kan følge opp i henhold til barnevernsloven. LO, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet anbefaler at det innføres en veiledende bemanningsnorm for det kommunale barnevernet, der hver barnevernsarbeider ikke har ansvar for mer enn 9 - 15 barn. I tillegg til forsvarlige arbeidsmengde trenger de ansatte riktig kompetanseheving og et godt fagmiljø med intern kompetanse.

Private eller kommunale

Vet vi at mange kommuner kjøper private tjenester for å gjennomføre lovpålagte oppgaver. Det er grunn til å stille spørsmål ved at kommunene kan sette ut oppgaver som undersøkelse og saksbehandling. Det bekymrer oss at denne vurderingen blir privatisert. Særlig når noen av disse selskapene også selger tiltakstjenester og andre barnevernstjenester. Vil dette ivareta barnas rettssikkerhet? Det er viktig at barn som trenger hjelp på grunn av omsorgssvikt forblir et offentlig ansvar.

Nødvendig med samhandling

Rapporten viser svikt både i mottak av meldinger og tilbakemelding. De ansatte var usikre på hvilke krav som gjaldt. Dette ser vi går utover den forebyggende og tverrfaglige innsatsen fra blant annet barnehage, skole, helsestasjon og frivillighet.
Fagforbundet mener selvsagt at kompetent ledelse er viktig, men vi mener at samhandlingen mellom ledelse og ansatte nå er viktigere enn noen gang. Når trykket mot barnevernstjenestene er så stort, kreves det ryddighet, godt samarbeid og gode partssamarbeid. I hverdagen skjer dette samarbeidet mellom verneombud, tillitsvalgt og ledelse.

For ytterligere kommentarer

Kari-Sofie Jenssen, informasjonsrådgiver. Tlf 91653076

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?