Til hovedinnhold

Barnevern til debatt

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne. (Foto: Fagforbundet)

Fagforbundet og FO inviterte til debatt om kvalitet i barnevernet. Det engasjerte blant andre barneminister Solveig Horne og byråd Inga Marte Thorkildsen.

29.04.2016 av Seksjon helse og sosial
Sist oppdatert: 12.05.2016

Landsforeningen for barnevernsbarn og andre engasjerte fagfolk innledet og deltok i diskusjonen om barnevernstjenesten. Fagforbundet og FO er på sin side spesielt opptatt av å innføre en veiledende bemanningsnorm.

Liten støtte for bemanningsnormer (fagbladet.no)

Fagforbundet og FO organiserer de fleste ansatte i barnevernet. Bemanningen i kommunenes barnevern er i mange tilfeller for lav til å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Utsatte barn og ungdom må få tryggere oppvekstvilkår - og da må kommunalt barnevern sikres nok ressurser. 

Som barnevernsarbeidere har vi også et spesielt ansvar for å finne fram til og hjelpe de barn som utsettes for alvorlig mishandling eller overgrep samt ungdom som har utviklet alvorlige atferdsproblem.

Fagforbundet og FO mener det må innføres en norm for bemanning i kommunalt barnevern for at kommunene skal klare å ivareta sine omfattende oppgaver innen barneverntjenesten.

Slår alarm om barnevernet: - Flere steder har ansatte ansvar for opp mot 50 barn (dagbladet.no)

Innledninger fra frokostseminar - kvalitet i barneverntjenesten

Forsvarlighetskravet i barnevernet (presentasjon av Elisabeth G. Stang, FO)

Til barnas beste (innleding av Ruzzel Solberg, leder for Landsforeningen for barnevernsbarn)

 

Se hele konferansen i opptak.

 

Brosjyre

Bemanningsnorm i barnevernet - faglig forsvarlig barnevern for barn og unge (brosjyre fra Fagforbundet og FO)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?