Til hovedinnhold

Ta plass!

Streikemarkering under landskonferansen til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Streikemarkering under landskonferansen til Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst (Foto: Marianne Solem)

Ta plass og ta ordet! Bruk tilliten og mulighetene du har fått ved å være tillitsvalgt og medlem i Fagforbundet.

18.11.2022 av May-Britt Sundal, leder Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Sist oppdatert: 18.11.2022

Jeg tror nesten det må bli stående igjen som noe av det viktigste etter denne landskonferansen. Det var flere innlegg både på fellesdelen og i vår konferanse som pekte på betydningen Fagforbundet har for utviklingen av arbeidslivet og samfunnet.

Fagbevegelsen viktig for sosiale fellesskap

Både Silvija Seres og Robert Steen la vekt på Fagforbundets ansvar og mulighet til å påvirke den digitale utviklingen. Våre medlemmer har mye å bidra med og må ta aktivt del i den digitale utviklingen, på alle nivåer.

Thomas Seltzer la vekt på at fagforeningene har en viktig rolle i å opprettholde sosiale fellesskap. Han viste til utviklingen i USA som et skrekkeksempel på hva som kan skje hvis en så viktig pilar forsvinner.

Statssekretæren i Kulturdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann manet oss til innsats for å sikre et mangfoldig kulturliv i kommunene. Blant annet ved å sørge for at alle kommuner holder seg til minstesatser for artister, forfattere og andre kunst- og kulturarbeidere som kommunen samarbeider med.

Vi kan forandre verden

Vi har mange oppgaver å ta fatt på. Først og fremst skal vi gjøre oss kjent med nye hovedlinjer og stake ut en kurs for å nå de målene og resultatene vi ønsker. Dette arbeidet vil yrkesseksjonslederne bli trukket inn i.

Det er viktig at hele organisasjonen er kjent med yrkesseksjonenes hovedlinjer; på alle nivåer og i hele landet. Det er viktig at vi vet hva vi skal se etter, når vet vi at vi når målene?  Er suksesskriteriene flere medlemmer eller flere fornøyde medlemmer? Er det noen områder vi må være ekstra oppmerksomme på framover?

Aktive og konstruktive tillitsvalgte og medlemmer kan forandre verden!  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?