Til hovedinnhold

Nyheter

Diskuterte kompetansekrav og tverrfaglighet med ministeren: Bjørn Ingar Skogvang, Iren Mari Luther, Kjersti Toppe og Øyvind Bosnes Engen.

Møtte ministeren om kompetansekrav i barnevernet

Fagforbundet møtte barne- og familieministeren for å diskutere det nye lovkravet om kompetanse i barnevernsinstitusjoner. - Vi er bekymret for hva det nye kravet har å si for drift og kvalitet i tjenesten og mener at kvaliteten blir bedre med tverrfaglig sammensetning av personalet, sier Fagforbundets Iren Mari Luther.

Christin Haslestad og Lars Vereide på sjukehuskonferansen 2023

Ambulansen møter vald og trugslar

Christin Haslestad og Lars Vereide snakka om arbeidet med betre tryggleik for tilsette i ambulansetenesta på Fagforbundets sjukehuskonferanse.

Sykehuset Østfolds kompetansesjef, Mette Meisingset, fikk tildelt årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 av Fagforbundets nestleder Odd Haldgeir Larsen.

Årets arbeidsgiver i sykehus: – Brenner for oppgavedeling

Årets arbeidsgiverpris i sykehus 2023 gikk til Mette Meisingset, leder for fag og kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold.

Utvalgsleder Christine Meyer overleverer Kvinnehelseutvalgets rapport til helse - og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol.

Foreslår et eget utvalg om kvinners arbeidshelse

I kvinnehelseutvalgets NOU «Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse» som ble lansert på torsdag, foreslås det at et eget utvalg skal se nærmere på kvinners arbeidshelse. Utvalget slår fast at vi vet for lite om kvinner, helse og arbeid.

Illustrasjonsbilete. Helsefagarbeidar Marte Angell på hjarteavdelinga Haukeland universitetssjukehus

Vil ha fagarbeidarar på poliklinikk

Fagforbundet har sendt innspel til Helsedirektoratet om at sjukehusa ikkje må straffast økonomisk for å ha fagarbeidarar som gjennomfører konsultasjonar på poliklinikk.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

– Det er ikke mangelen på statlige pålegg, lover og forskrifter som plager kommunehelsetjenesten

Fagforbundet er skeptisk til en bemanningsnorm i kommunehelsetjenesten, skriver Iren Luther.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Vegen til eit pårørandevenleg arbeidsliv

Pårørande sine vilkår må i større grad inn i diskusjonane om korleis arbeidslivet skal innrettast framover, seier Iren Mari Luther, leiar yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Enten du er kokk, dietetiker, kjøkkenleder, kostøkonom, servicemedarbeider eller kjøkken-/kantineassistent, er du velkommen som medlem. Illustrasjonsfoto

Fagforbundet deltar på UMAMI 2023

UMAMI, tidligere SMAK, er Norges største messe for næringsmiddelindustri og matfag. Messen finner sted i Nova Spektrum i Lillestrøm. Fagforbundet deltar med stand og foredrag fra tirsdag 14. februar til og med fredag 17. februar.

Aina Larssen, Iren Mari Luther, Lise Larsen, Christin Ø. Haslestad, Sigrun B Perez, Ingvar Skjerve, Cecilie Haga, Eskild Hustvedt, Lizeth M Hansen, Loyd Forbes, Emilie Storli, Helge Sporsheim, Tonje Thorbjørnsen. (Bjørn-Roger Steen var ikke tilstede)

Høy aktivitet og gode diskusjoner

Medlemmene av EPN sammen med Barbro Andersson, visepresident i Kommunal. Vi sender en støttehilsen til alle i Myanmar som kjemper og risikerer livet for demokrati, fagforeninger og menneskerettigheter.

Europeisk samarbeid for helsefagarbeideres kompetanse

Fagforbundet har vært i Stockholm, Sverige for å presentere de norske helsefagarbeidernes kompetanse til våre kolleger som vi sitter i organisasjonen European Practical Nurses (EPN) sammen med. - Det er viktig for oss at vi har et godt og tett samarbeid med våre kolleger i sammenlignbare land, sier Iren Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial.

Anbefalingene fra Helsepersonellkommisjonen gir gjennomslag for viktige Fagforbundet-saker som mer heltid og bedre oppgavedeling.

Dette må du vite: 10 punkter om Helsepersonellkommisjonen

Helsepersonellkommisjonen la fram sin rapport 2. februar. Det er en viktig begivenhet for Fagforbundets mange medlemmer og tillitsvalgte i helsesektoren. Her får du vite litt mer om kommisjonen og hva den har foreslått.

Mette Nord på fremleggelsen av Helsepersonellkommisjonen sin rapport.

Helsepersonell-kommisjonen: Heltid og oppgavedeling er løsningen på personellkrisa

Helsepersonellkommisjonen foreslår å sikre helsearbeiderne hele og faste stillinger, og å fordele oppgavene mellom yrkesgruppene bedre. – Viktige gjennomslag for Fagforbundet, sier Mette Nord. 

Nestleder i yrkesseksjon helse og sosial Helge Sporsheim sammen med rådgivere Cecilie Haga og Emilie Storli

Menneskerettigheter til personer med psykisk utviklingshemming

Fagforbundet har gitt innspill på stortingsmeldingen "Menneskerettar for personar med utviklingshemming - Det handlar om å bli høyrt og sett". Fagforbundet organiserer mange av yrkesgruppene som jobber i tjenestene hvor menneskerettighetene til utviklingshemmede skal realiseres. - I innspillet har vi vektlagt kompetanseheving til alle yrkesgrupper, og gode arbeidsforhold som viktige virkemidler for å sikre likestilling for personer med utviklingshemming, sier Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Møtte statssekretæren om overgangsordning

Fagforbundet har hatt møte om overgangsordningar til paramedisin med statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP) i helse- og omsorgsdepartementet.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Betre oppgåvedeling gir betre tenester

– Oppgåvedeling er ein måte for å løyse personellmangelen me har i tenesta. Me kjem ikkje utanom å få til betre oppgåvedeling i helsetenesta – heller ikkje i operasjonsavdelingane, skriv Iren Luther i dette debattinnlegget

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Krever mer heltid og oppgavedeling etter NRK-dokumentar om eldreomsorgen

NRK-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» viser systematiske mangler i eldreomsorgen. – Den eneste løsningen på dette er at flere får hele og faste stillinger og vi får til en ny oppgavedeling blant ansatte i helsevesenet, sier Fagforbundet-leder Mette Nord.

Bilete av deltakarar på Fagforbundet Vestland sin helsefagarbeidarkonferanse

Fyrste helsefagarbeidarkonferanse i Vestland

Vestland fylkeskrets gjennomførte sin fyrste faglege konferanse for helsefagarbeidarar. – Me er svært nøgd, seier leiar i Fagforbundet yrkesseksjon helse og sosial i Vestland, Sigrun Bøe Perez

Glad for at ansatte får mer innflytelse på egen arbeidshverdag: Odd Haldgeir Larsen

Fra innleie til hele faste stillinger på sykehusene

– Helseministeren kommer med gode signaler om økt bemanning, heltidskultur og innstramming i bruken av bemanningsbyråer, sier Fagforbundet nestleder Odd Haldgeir Larsen som ser en satsing på sykehusene med ny regjering.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Set krav til ambulansevikarar!

Fagforbundet har vore på møte med helsedirektoratet om ny rettleiar for vikarar i ambulansetenesta.

Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial på Stortinget med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og nestleder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Cecilie Myrseth.

Regjeringa fjerner privatiseringseksperimentet «fritt behandlingsvalg»

Privatiseringsiveren fra den forrige regjeringa er over. - Dette er en stor seier for pasienter, helsepersonell og vårt felles helsevesen, sier Iren Luther.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?