Til hovedinnhold

Nyheter

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Ambulansearbeidarens plass

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial, skriv om kva plass ambulansearbeidaren skal ha i framtida.

15. mars 2024

Faglig påfyll for deg som jobber med personer med utviklingshemming

Velkommen til konferanse for dere som jobber med personer med utviklingshemming, og ønsker faglig påfyll om CRPD.

Helsesekretær Lisbeth Simonsen

Gratulerer med Helsesekretærdagen

Den 1. februar feirer vi i Fagforbundet Helsesekretærdagen, og takker alle helsesekretærer for den uunnværlige jobben de gjør i helsetjenestene over hele landet. Helsesekretærene er en stolt yrkesgruppe med høy faglig kompetanse. Her får du møte to av dem, Lisbeth Simonsen og Ida Wood Aasland.

portør Hector Llodra, portør (forsyning) drift / teknisk divisjon Haukeland universitetssykehus

Ta i bruk de dyktige og allsidige portørene

Hvordan skal vi ha nok folk i helsevesenet? Hvordan får vi nok fagfolk? Hvordan sikrer vi kvalitet? Det snakkes om hele tida. Noe av svaret er rett foran oss. 

Iren Luther, leder yrkesseksjon helse og sosial Fagforbundet er fornøyd med flere politiske gjennomslag.

Sykehustalen var en bekreftelse på at vi tenker rett!

Rett kompetanse på rett plass har vært vårt slagord lenge, og nå ser vi at det tas på alvor.

– Bedre oppgavedeling er helt nødvendig, sier Iren Luther, leder i yrkesseksjonen helse og sosial i Fagforbundet.

Gjennomslag for Fagforbundet: Helseministeren vil sikre bedre oppgavedeling på sykehusene

Fagforbundet har kjempa lenge for bedre oppgavedeling og smartere bruk av kompetansen i helsesektoren. Nå får sykehuslederne klar beskjed om å systematisere arbeidet.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, mener sykehustalen inneholder mange viktige grep

Fagforbundet fornøyd med viktige kompetansegrep i sykehusene

Helseministeren varslet i sin sykehustale viktige tiltak for å sikre fellesskapets sykehus. – Det er gode nyheter for de ansatte på sykehuset at det ikke lenger forventes at de skal løpe fortere og jobbe mer, men heller jobbe smartere, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

Fagforbundet er kritisk til at Nav har lagret persondata i amerikanskeid skyløsning.

NAV lagrer personopplysninger i amerikanskeide skytjenester

I november 2023 avdekket Datatilsynet omfattende personvernbrudd i NAV. Nå kan NAV ilegges et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner for avvik knyttet til informasjonssikkerheten i IT-systemene.

Fagforbundets leder Mette Nord, AU-medlem Iren Luther og ambulansearbeider Bjørn Erik Hox møtte helseminister Ingvild Kjerkol for å feire gladnyheten.

Fagforbundet sikrer ambulansefolk paramedisin-autorisasjon

– Fagforbundet har sikret at de med videreutdanning i Nasjonal Paramedic ikke blir hengende etter, men får autorisasjon som paramedisinere, sier en tydelig fornøyd Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial.

Illustrasjonsbilete (frå NM i hurtigfrigjering).

– Skadar under øving er yrkesskadar

Partane i arbeidslivet har sendt brev til helse- og omsorgsdepartementet og bedt om at yrkesskadedekning under øving og trening kjem på plass.

ernæringsfagarbeider Anne-Lise Pettersen, hospitaldrift Haukeland universitetssykehus

Ny fagskoleutdanning i ernæring på trappene!

Fra høsten 2024 starter Fagskolen AOF opp det første formelle utdanningstilbudet for matverter og postverter ved norske sykehus. Du kan allerede søke!

Fagforbundet vert med i «Gjør kloke valg»-kampanjen

Kampanjen tek sikte på å redusere undersøkingar og behandling som pasientar ikkje har nytte av, og som i verste fall kan skade.

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

Ny vidareutdanning i intensivpleie for helsefagarbeidarar

Hausten 2024 startar Fagskulen i Viken opp med ein ny studieretning i intensivpleie for helsefagarbeidarar. Fagforbundet gratulerer!

Renate Tårnes leder panelsamtale om fagmiljøenes betydning for å rekruttere og beholde personell.

Pasientsikkerhetskonferansen 2023

Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund deltok sammen på Pasientsikkerhetskonferansen som ble gjennomført 23. - 24. november på Gardermoen.

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, gleder seg til en utvidet Storefjellkonferanse! (Foto: Fagforbundet)

Tverrfaglighet, samarbeid og respekt mellom yrkesgrupper

Fagforbundets Storefjellkonferanse har i årevis vært et møtested for fagfolk i fødsels- og barselomsorgen og prehospitale tjenester. I år er konferansen utvidet til å være et tilbud for portører, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere også. Vi tok en prat med konferansegeneral, hjelpepleier og nestleder i ykesseseksjon helse og sosial Helge Sporsheim om dette «nye» konferansetilbudet.  

Leder for yrkesseksjon helse og sosial, Iren Mari Luther sammen med representanter fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Kommunenes Sentralforbund (KS)

- Sats på hjemmetjenestene!

Fagforbundets viktigste prioritering i arbeidet med «Bo trygt hjemme»-reformen er at eldre som bor hjemme skal føle seg trygg på det og at de vet de får hjelp når de trenger det.

(Illustrasjon/Fagforbundet)

Fagforbundet støtter krav om fagbrev i hudpleie

Fagforbundet støtter Norske Frisørers- og velværebedrifters foreining (NFVB) i at det bør etableres fagbrev i hudpleie og at faget bytter navn til hudterapi.

Illustrasjonsbilde

Én innbygger, én journal – stadig like langt unna?

Kanskje det er på tide å tenke at vi har erfaringer nok til å si at slike gigantprosjekter som Akson og Helseplattformen ikke er spesielt vellykket?

Fronten av ein ambulanse i snølandskap

Seminar om kompetanse i ambulansetenesta

Helseføretak, tillitsvalde og partane sentralt gjennomførte fredag 10 november seminar om framtidas kompetanse i ambulansetenesta. Seminaret skal bidra til eit felles kunnskapsgrunnlag inn mot tariffoppgjeret i 2024.

Plakat med teksten "Trade unionism is not a crime Reinstate Georgian ambulance workers"

Solidaritet med ambulansepersonell i Georgia

Ambulansepersonell i Georgia protesterte mot dårlege arbeidsforhold. Arbeidsgjevar svarte med å seie dei opp. Dette er uakseptabel behandling av arbeidsfolk.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?