Til hovedinnhold

Nyheter

Yrkesseksjonslederne Ingunn Jacobsen, May-Britt Sundal, Iren Mari Luther og Trond Finstad åpner Landskonferansene 2022 sammen med forbundsleder Mette Nord.

Landskonferansene 2022 er i gang

Seksjonslederne er enige om at vi trenger samhandling internt for å kunne jobbe best for medlemmene. I løpet av de neste tre dagene skal delegatene vedta yrkesseksjonenes politikk og prioriteringer for de neste tre åra.

Illustrasjonsbilete

Betre oppgåvedeling i sjukehusa

Ny rapport viser at det er mykje bra arbeid med oppgåvedeling i norske sjukehus.  – Vi håper og trur at rapporten kan vere til inspirasjon til betre oppgåvedeling, seier Iren Luther

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, rådgiver Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver Cecilie Haga foran stortinget.

Vi har vært på høring om statsbudsjettet for 2023

Denne uken var det statsbudsjetthøringer på Stortinget. Fagforbundet deltok i Familie- og kulturkomiteens høring 27.10, der vi ga innspill til Barne- og familiedepartementets budsjettforslag og Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag.

Iren Luther er bekymra for sikkerheita til ambulansepersonell

Bekymra for sikkerheita til ambulansepersonell

Rapport frå Statens havarikommisjon etter ei ulykke med ambulanse bekymrar Fagforbundet.

Christin Haslestad på landsmøtet 2022

Ambulansearbeidar Christin inn i Fagforbundstoppen

Christin Haslestad er ambulansearbeidar og yrkesseksjonsleiar i forbundsregion Agder. No er ho vald som styremedlem i yrkesseksjon helse og sosial sentralt.

Iren Luther på landsmøtet i Fagforbundet 2022

Nytt styre i Yrkesseksjon Helse og Sosial

Fagforbundets 5. ordinære landsmøte valde nytt nasjonalt styre i yrkesseksjonen. Iren Luther fortset som leiar, og Helge Sporsheim er ny nestleiar.

Illustrasjonsbilde

Høring om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomitéen

Fagforbundet var i høringsmøte om regjeringens forslag til budsjett i Stortingets helse- og omsorgskomité 17. oktober.

Rapportlansering 31. oktober, digitalt og fysisk på Hotel Bristol i Oslo

Rapportlansering: oppgåvedeling i sjukehus

Fagforbundet, Delta og Spekter inviterer til frukostmøte med lansering av rapporten «Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus»

Emma Straub vann yrkes-NM i helsearbeidarfaget 2022

Emma er noregsmeister i helsearbeidarfag!

Lærling i helsearbeidarfaget Emma Straub vann yrkes-NM i helsearbeidarfaget i Kristiansand.

Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial

Bedre for ambulansepersonell er bedre for pasientene

- Jeg er overbevist om at det som er bra for ambulansepersonell, det er også bra for pasientene. Derfor bekymrer det meg at jeg får meldinger fra medlemmer om at de oftere enn tidligere ikke får den lovfesta hviletiden når de er på vakt, skriver Kurt Rønning

Illustrasjonsbilete. Solveig Håbetsås og Tara Ghods.

Betre arbeidsforhold for seniortilsette på sjukehus

Fafo har kartlagd kvifor seniorar slutar på sjukehus. Målet er å behalde fleire lenger.

FHI må kutte i ansatte: – Jeg er bekymret for hva dette vil si for fagkunnskapen i Helse-Norge

Kuttene skaper stor bekymring hos Fagforbundet og Iren Luther, leder av yrkesseksjonen for helse og sosial, som organiserer 180.000 ansatte. – Jeg er bekymret for hva dette vil si for fagkunnskapen i Helse-Norge, sier hun.

Illustrasjonsbilete. Ambulansearbeidar og AMK-operatør Charles Aune-Lundberg i Tromsø.

Tryggare arbeidskvardag for ambulansepersonell

Sikkerheita til ambulansepersonell er avhengig av informasjon om potensiell valdsrisiko. No kan dei få det. – Dette har Fagforbundet kjempa for lenge. Det er ein siger for våre medlemmar, seier Kurt Rønning.

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial.

Skal utgreie ny tannhelsepolitikk

Kurt Rønning, nestleiar i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, er med i regjeringa sitt tannhelseutval.

Sommer i Fagforbundet

Sommerhilsen fra Yrkesseksjon helse og sosial

Det nasjonale styret og administrasjonen i Yrkesseksjon helse og sosial ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer.

Den viktige barnepleieren blir nesten usynlig, skriver Anne Rigmor Eliassen, barnepleier og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Iren Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Barnepleiere ønsker bedre tilbud til fødekvinner

Nedlagte fødetilbud, sommerstengte avdelinger og ansatte som ikke får gitt den omsorgen som trengs. Nå er tiden inne for å styrke tilbudet til fødekvinner! Les hele kronikken fra barsel- og barnepleier Anne Rigmor Eliassen og leder av Yrkesseksjon helse og sosial Iren Luther her.

Illustrasjonsbilde (Solveig Håbetsås og Tara Ghods).

Spørjeundersøking om oppgåvedeling i sjukehus

I forbindelse med eit kartleggingsarbeid om oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre yrker på sjukehus har Fagforbundet sendt ut ei spørjeundersøking til medlemmane.

Helse Sporsheim på vei til LO-kongressen.

LO-kongressen: Tok kampen for fagarbeideren

Fagforbundet ønsker å styrke fagarbeiderens utdanningsmuligheter. – Fagarbeiderens adgang til høyskole- og universitetsutdanning må forbedres, blant annet gjennom y-veien, sier Fagforbundets Helge Sporsheim.

Illustrasjonsbilete

Fagforbundet og akuttmedisinforskrifta

Ny akuttmedisinforskrift har tredd i kraft. Kva meiner eigentleg Fagforbundet om denne?

Ålborg universitetshospital (illustrasjon)

Her er portørane sjef under forflytning i seng

Du kjenner kanskje portørane som dei som transporterer pasientane. På Ålborg sjukehus er 30% av oppdraga til portørar oppdrag med å flytte på ein pasient i ei seng.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?