Til hovedinnhold

Nyheter

ernæringsfagarbeider Anne-Lise Pettersen, hospitaldrift Haukeland universitetssykehus

Ny fagskoleutdanning i ernæring på trappene!

Fra høsten 2024 starter Fagskolen AOF opp det første formelle utdanningstilbudet for matverter og postverter ved norske sykehus. Du kan allerede søke!

Fagforbundet vert med i «Gjør kloke valg»-kampanjen

Kampanjen tek sikte på å redusere undersøkingar og behandling som pasientar ikkje har nytte av, og som i verste fall kan skade.

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

Ny vidareutdanning i intensivpleie for helsefagarbeidarar

Hausten 2024 startar Fagskulen i Viken opp med ein ny studieretning i intensivpleie for helsefagarbeidarar. Fagforbundet gratulerer!

Renate Tårnes leder panelsamtale om fagmiljøenes betydning for å rekruttere og beholde personell.

Pasientsikkerhetskonferansen 2023

Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund deltok sammen på Pasientsikkerhetskonferansen som ble gjennomført 23. - 24. november på Gardermoen.

Helge Sporsheim, nestleder i yrkesseksjon helse og sosial, gleder seg til en utvidet Storefjellkonferanse! (Foto: Fagforbundet)

Tverrfaglighet, samarbeid og respekt mellom yrkesgrupper

Fagforbundets Storefjellkonferanse har i årevis vært et møtested for fagfolk i fødsels- og barselomsorgen og prehospitale tjenester. I år er konferansen utvidet til å være et tilbud for portører, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere også. Vi tok en prat med konferansegeneral, hjelpepleier og nestleder i ykesseseksjon helse og sosial Helge Sporsheim om dette «nye» konferansetilbudet.  

Leder for yrkesseksjon helse og sosial, Iren Mari Luther sammen med representanter fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Kommunenes Sentralforbund (KS)

- Sats på hjemmetjenestene!

Fagforbundets viktigste prioritering i arbeidet med «Bo trygt hjemme»-reformen er at eldre som bor hjemme skal føle seg trygg på det og at de vet de får hjelp når de trenger det.

(Illustrasjon/Fagforbundet)

Fagforbundet støtter krav om fagbrev i hudpleie

Fagforbundet støtter Norske Frisørers- og velværebedrifters foreining (NFVB) i at det bør etableres fagbrev i hudpleie og at faget bytter navn til hudterapi.

Illustrasjonsbilde

Én innbygger, én journal – stadig like langt unna?

Kanskje det er på tide å tenke at vi har erfaringer nok til å si at slike gigantprosjekter som Akson og Helseplattformen ikke er spesielt vellykket?

Fronten av ein ambulanse i snølandskap

Seminar om kompetanse i ambulansetenesta

Helseføretak, tillitsvalde og partane sentralt gjennomførte fredag 10 november seminar om framtidas kompetanse i ambulansetenesta. Seminaret skal bidra til eit felles kunnskapsgrunnlag inn mot tariffoppgjeret i 2024.

Plakat med teksten "Trade unionism is not a crime Reinstate Georgian ambulance workers"

Solidaritet med ambulansepersonell i Georgia

Ambulansepersonell i Georgia protesterte mot dårlege arbeidsforhold. Arbeidsgjevar svarte med å seie dei opp. Dette er uakseptabel behandling av arbeidsfolk.

Sats på hjemmehjelperne!

4. november er hjemmehjelpernes dag. Å styrke hjemmehjelpstjenestene er en av de beste investeringene en kommune kan gjøre, og bør være en av de første tiltakene i Bo trygt hjemme-reformen!

Fra venstre: Cecilie Haga, rådgiver, Marthe Myhr, rådgiver, Iren Luther, leder yrkesseksjon helse og sosial, Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver

Vi har vært på høring om statsbudsjettet for 2024

I disse dager er det statsbudsjetthøringer på Stortinget. Fagforbundet deltok i Familie- og kulturkomiteens høring 19.10, der vi ga innspill til Barne- og familiedepartementets budsjettforslag og Kultur- og likestillingsdepartementets budsjettforslag.

Pensjons­ekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, forklarer de nye pensjonsreglene for de med særaldersgrenser.

Webinarer om særalderspensjon

Har du spørsmål om særalderspensjon etter at det på sensommeren ble enighet i forhandlingene om pensjonsreglene? Da bør du få med deg våre to nye webinarer.

Filmskaper Ragnhild Nøst Bergem og hovedrolle Ola Henningsen

Ola - en helt vanlig uvanlig fyr

Personer med utviklingshemming opplever ofte å bli snakket om av andre. Nå forteller Ola Henningsen sin egen historie!

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet og AU-medlem

Gjennomslag for fagarbeidarar på poliklinikk

Regjeringa vil sikre at sjukehusa ikkje tapar pengar på å bruke fagarbeidarar på poliklinikk frå 2024

Barne- og familieminister Kjersti Toppe og leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Vestland, Sigrun Bøe Perez

Solid satsing på offentleg barnevern

Fagforbundet var invitert når Kjersti Toppe la fram hovudpunkta om barnevern i forslaget til statsbudsjett 2024.

BildeteretillustrasjonsbildeavenhelsefagarbeiderogensykepleieriarbeidstøymedFagforbundetslogo

Arbeidstøy: både beskyttelse og yrkesstolthet

Fagforbundet har i mange år kjempet for at arbeidstakere i kvinnedominerte yrker skal få tilbud om de samme HMS-tiltakene som mannsdominerte yrker. Dette er særlig aktuelt i spørsmål om arbeidstøy.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kva skal ambulansetenesta vere?

21. september er ambulansepersonelldagen. Då skal folka som er der først når me vert utsett for ei ulykke eller akutt sjukdom feirast og synleggjerast. Lovorda sit laust frå mange hald, òg frå oss i Fagforbundet – og det er vel fortent. Men det er ikkje mangelen på skryt som plagar ambulansetenesta.

Emma Straub representerte Noreg på yrkes-EM i Gdansk 2023 og vann bronse

Emma vann bronse i yrkes-EM!

Fagforbundet-medlem og helsefagarbeidarlærling Emma Straub kom på pallen i yrkes-EM, og vann bronse for Noreg.

Helge Sporsheim.

-Her er de aller dyktigste i sine felt i arbeid!

Hjelpepleier og nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Helge Sporsheim, er en yrkeskonkurranseentusiast. Denne uka er han i Gdańsk for å overvære Yrkes-EM, og følge helsefagarbeiderlærling Emma Straub, den norske Yrkeslandsslagets deltaker i helsearbeiderfaget.  

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?