Nyheter

Fagforbundet og akuttmedisinforskrifta

Ny akuttmedisinforskrift har tredd i kraft. Kva meiner eigentleg Fagforbundet om denne?

Her er portørane sjef under forflytning i seng

Du kjenner kanskje portørane som dei som transporterer pasientane. På Ålborg sjukehus er 30% av oppdraga til portørar oppdrag med å flytte på ein pasient i ei seng.

Uakseptabelt med ambulansevikarer uten kompetansebevis

Fagforbundet støtter ikke en åpning for at vikarer uten kompetansebevis for utrykningskjøretøy skal være andre person på ambulansebil.

Ambulanse og akuttmedisinforskriften – Hva nå?

Fagforbundet har gjennom flere år ment at ambulansefagarbeideren fortsatt skal og vil ha en stor og viktig rolle i ambulansetjenesten. Derfor trenger vi at det utdannes nye ambulansefagarbeidere, og disse trenger en god og relevant læretid.

Etterlengta satsing på lærlingar i sjukehus

Fagforbundets Mette Nord vil ha fleire lærlingar på sjukehusa. Det var bodskapet til dei frammøtte på ein nasjonal konferanse i Stavanger om lærlingar i sjukehus.

Fagforbundets undersøkelse: 1 av 8 Nav-ansatte har vært utsatt for vold

1 av 8 Nav-ansatte har vært utsatt for vold, skriver VG om undersøkelse gjennomført av Fagforbundet. Langt flere er blitt truet på jobb: – Vi trenger økt fokus på sikkerhet, sier Trond Finstad i Fagforbundet.

Skal kartleggje oppgåvedeling i sjukehus

Oslo Economics skal på oppdrag frå Fagforbundet, Spekter og Delta kartleggje erfaringar med oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre personalgrupper i sjukehus.

Det er ikke sykepleierne mot de lavtlønte

Hvis man bare leser overskrifter kan man få inntrykk av at debatten mellom Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet handler om å sette sykepleiere som gruppe opp mot lavtlønte som gruppe. Det er ikke riktig.

Helse- og oppvekstfag fortsatt størst av yrkesfagene, men søkningen går ned

Søkertall fra Utdanningsdirektoratet viser at helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere. Det er likevel over 500 færre søkere til helse- og oppvekstfag i år enn i fjor.

Sosialarbeiderdagen 2022

Den 15. mars, var den internasjonale sosialarbeiderdagen. Denne dagen markeres verden over, hvert eneste år, på den 3. tirsdagen i mars.

Vedtok autorisasjon for paramedisinere, naprapater, osteopater og manuellterapeuter

– Saken har i lang tid vært en prioritert sak for Fagforbundet. Vi har vært en ivrig pådriver for å få dette på plass, sier Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet.

Ja til meir saumlaus utdanning!

– Emilie Ryen Løkken foreslår i eit innlegg i Trønderdebatt 24. februar at fagarbeidarar bør få tilleggspoeng ved opptak til høgskule og universitet. Dette er absolutt eit interessant forslag!

Opne opp for at ambulanselærlingar kan vere andre person på bil

I 2015 endra ein akuttmedisinforskrifta sånn at lærlingar ikkje lenger kunne vere andre person på ambulansebil. Regjeringa har lagt fram eit forslag til endringar i forskrifta som på nytt vil kunne opne opp for at lærlingar og studentar kan vere andre person på bil.

Innspill til Helsepersonellkommisjonen: bærekraft, oppgavedeling og teknologi

Helsepersonellkommisjonen har bedt om innspill på: hvilke innsatsfaktorer kan og bør vi ha i helse- og omsorgssektoren, helt overordnet sett, i årene fremover for å sikre et bærekraftig helsevesen?  Hvilke endringer i hvem som gjør hva ut fra dagens situasjon kan og bør gjøres, hvilke oppgaver kan løses på en annen måte, og hvilket potensial ligger for samarbeid mellom personellgrupper i team?  Hvordan man kan legge til rette for større grad av arbeidsbesparing som følge av teknologisk endring og innovasjon? Les innspillet vårt her.

Fagforbundets innledning til Helsepersonellkommisjonen

Fagforbundets leder presenterte de viktigste punktene fra Fagforbundet for Helsepersonellkommisjonen 9.februar 2022. Les innspillet i sin helhet.

Seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i samarbeid med partene i arbeidslivet kartlagt risikoen for seksuell trakassering i helse- og omsorgssektoren. Dette er gjort på bakgrunn av settestrek-veilederen som skal hjelpe folk i arbeidslivet å forebygge og håndtere seksuell trakassering gjennom seks nødvendige tiltak. Risikokartleggingen er gjort for hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, psykiatri, sykehus og legekontor.

Helsefagarbeider skal konkurrere i Shanghai

Marie Helseth skal representere Norge og helsearbeiderfaget under WorldSkills Shanghai, 2022 i Kina! Shanghai er vertskapsby for den 46. Worldskills-konkurransen (Yrkes-VM) som går av stabelen, 12.-17. oktober i år. Arrangementet samler deltagere fra 85 nasjoner og det skal konkurreres i 63 ulike fag. Norge deltar med det norske Yrkeslandslaget og skal konkurrere i 9 ulike fag.

Stortinget anbefaler autorisasjon for paramedisinere

Vi har en gledelig melding til ambulansepersonell i Fagforbundet. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget anbefaler autorisasjon for paramedisinere.

Sykepleierforbundet må ta noe av skylden for sykepleiermangelen

Leder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Iren Luther, tar et kraftig oppgjør med profesjonsforbundenes ensidige høye lønnskrav.

Webinar: Barn og unges digitale oppvekst

Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial og Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har gleden av å ønske deg velkommen til webinar om barn og unges digitale oppvekst.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?