Til hovedinnhold

Nyheter

Ei kake av typen "kvit dame" med ein Fagforbundet Helse Bergen logo på, og teksten "Gratulerer med dagen Sterilforsyningsteknikere 10.04.2024"

Feira Noregs fyrste sterilforsyningsdag

Sterilforsyningsteknikarane ser ein sjeldan om ein er pasient på sjukehusa, men store deler av drifta hadde stoppa opp om dei ikkje hadde vore der. No har dei fått sin egen dag.

sterilforsyningstekniker Julie Hamre, sentraloperasjon Haukeland universitetssykehus

I dag feirar vi usynlege, men kritisk viktige fagfolk

– Helsevesenet har mange heltar. Nokre av dei er det ikkje sikkert at du kjenner til. I dag vil vi heidre sterilforsyningsteknikarane, skriv Iren Luther

Jon Våge innledet om kollegastøtte i helsevesenet, på Storefjellkonferansen 2024

Kollegastøtte: – Det er grenser for hvor mye man skal tåle

– Vi er hele mennesker, vi er ikke bare en yrkestittel. Vi tar med oss det vi opplever på jobb hjem, og det vi opplever privat tar vi med oss på jobb, forteller Jon Våge.

Alexander Liane i Fagforbundet Ung og Helge Sporsheim i Yrkesseksjon helse og sosial demonstrerer mot velferdsprofitører i Brussel, Belgia

- Helsa vår er ikke til salgs!

7. april er den europeiske datoen for å markere motstand mot velferdsprofitører i helsetjenester under overskriften "our health is not for sale".

Helge Sporsheim, nestleiar av yrkesseksjon helse og sosial

Uroa over søkjartal til Vg3

For tredje året på rad er det nedgang i søkjarar til læreplassar i helse- og oppvekstfag.

Leder for faggruppa for ernæring, Erlend Eliassen

Helsedirektoratet anbefaler matvertordninger

En ny rapport fra Helsedirektoratet legger vekt på at det trengs matvertordninger ute i helsetjenestene. Feil- og underernæring er et stort problem blant både eldre som bor hjemme og eldre som bor på institusjon.

Fronten av ein ambulanse i snølandskap

Framtidas akuttmedisinske tenester

Fagforbundet meiner ei satsing på kompetanse, betre samhandling og meir tillit er sentrale element i framtidas akuttmedisinske tenester.

Arrangørene av NFU-konferansen 2024 fra organisasjonene NFU, FO, ASVL, Fagforbundet og Uloba - independent living.

-CRPD bør bli en del av menneskerettsloven

Et ekspertutvalg har vurdert om, og eventuelt hvor, FN-konvensjonen om menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. Dette var temaet da Fagforbundet var medarrangør på NFU-konferansen sammen Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), FO, ASVL og Uloba - Independent Living 15.mars i Oslo.

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Bekymra for video-retningsliner i helsetenesta

Fagforbundet uttrykkjer bekymring i høyringssvar til utkast for retningsliner for bilete-, film- og lydopptak i helsetenesta.

Emma Straub deltar i yrkes-EM / EuroSkills 2023 i Gdansk som helsefagarbeiderlærling.

Neste yrkes-NM er våren 2025!

WorldSkills Norway, som arrangerer yrkesmeisterskapa, har annonsert at neste Yrkes-NM blir i april 2025.

Ambulansejakker som heng på knagger

Overgangsordninga for paramedisinarar har manglar

Fagforbundet foreslår i sitt høyringssvar om overgangsordninga for paramedisinarar å endre fristen sånn at alle blir omfatta av ordninga, og å leggje til sjukepleiarar med fagbrev.

Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, Fagforbundet, og Jonas Eggen, prisvinner, Sykehuset Innlandet.

Prisen for årets arbeidsgiver i sykehus gikk til Innlandet

Satsing på faglig utvikling gir trygge ansatte og godt arbeidsmiljø - prisen for årets arbeidsgiver i sykehus gikk til Jonas Eggen, seksjonsleder for forsyning og transport ved sykehuset Innlandet, Lillehammer.  

Leiar av yrkesseksjon helse og sosial, Iren Luther og faggruppeleiar Line Ernestussen, og leiar av Arbeidarpartiets helsepolitiske fraksjon på stortinget, Truls Vasvik.

Feira overgangsordning på sjukehuskonferansen

– Det er ein stor glede å stå her og kunne feire eit stort politisk gjennomslag for Fagforbundet, konstaterte Luther. Konferansen åpna med å feire årets store Fagforbundet-siger: overgangsordning til paramedisinar.

Anne-Kari Bratten, Spekter og Mette Nord, Fagforbundet står bak de gode eksemplene på oppgavedeling som løftes i ny rapport.

Ny rapport viser gode løsninger for bemanningsutfordringene i helsevesenet

— Den viktigste ressursen helsevesenet har er ansattes kompetanse. I denne rapporten er det samla gode eksempler på hvordan god oppgavedeling sørger for å bruke de ansatte riktig, men det sørger også for å utvikle den kollektive kompetansen i virksomheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Barsel- og barnepleier Karoline Sol Danielsen på barne- og ungdomsklinikken Haukeland universitetssykehus

Etterlengta satsing på barsel- og barnepleiaren

Regjeringa framhevar barsel- og barnepleiaren som viktig kompetanse i framtidas svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg.

Mette Nord, leder i Fagforbundet

– Avhengig av hele laget av helsearbeidere

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa vil at flere yrkesgrupper skal dele på oppgavene i helsevesenet og også satser på fagarbeiderne. Mette Nord mener Nasjonal helse- og samhandlingsplan er et godt virkemiddel for å løse utfordringene i helsevesenet.

Leder i Fagforbundets faggruppe for helsefagarbeidere og hjelpepleiere, Oscar Aaslund Hovin

Fagarbeiderløft!

Regjeringen har nettopp lagt fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som blant annet inneholder en omfattende satsing på fagarbeidere i helsesektoren.

Screenshot fra panelsamtale om rapporten. Engasjerte nestledere fra både NSF og Fagforbundet!

Tørn - lansering av midtveisevaluering

Tørn er den viktigste nasjonale satsinga på nye arbeidsformer i kommunehelsetjenesten. Over 100 kommuner er med i de forskjellige prosjektene i programmet. Midtveisevalueringen av Tørn viser at bedre oppgavedeling best gjøres med god inkludering og involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Iren Luther, leder i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Ambulansearbeidarens plass

Iren Luther, leiar av yrkesseksjon helse og sosial, skriv om kva plass ambulansearbeidaren skal ha i framtida.

15. mars 2024

Faglig påfyll for deg som jobber med personer med utviklingshemming

Velkommen til konferanse for dere som jobber med personer med utviklingshemming, og ønsker faglig påfyll om CRPD.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?