Til hovedinnhold

Nyheter

Iren Luther (t.h.) meiner at leiing som fag må få høgare prioritet. Her saman med nestleiar Helge Sporsheim (t.v.).

For mange tilsette per leiar i sjukeheim

Ny rapport viser at leiarar kan ha personalansvar for opptil 146 tilsette. – Dette er alt for mange, vi treng leiarar med tid til å følgje opp dei tilsette, seier Iren Luther i Fagforbundet.

Overgangsordninga er endra sånn at ein må oppfylle krava innan 2030, og ikkje 2022 som var det opphavlege forslaget.

Endeleg er overgangsordninga til paramedisin på plass!

Fagforbundet har fått gjennomslag for betydeleg utviding av tida ein har til å oppfylle krava. – Dette er ein gledens dag, no kjem alle som har starta på utdanninga med i ordninga, seier Iren Luther.

Rapporten vektlegg god kommunikasjon mellom ulike yrkesgrupper.

Anbefaler fleire portørar

Ny rapport konkluderer med at portørar kan bidra med meir. Masterstudentar har undersøkt bruken av portørar ved to av sjukehusa i Oslo. Anbefalinga er klar: me treng fleire portørar, og dei bør gjere meir enn i dag.

Bjørn Ingar Skogvang, tillitsvalgt, Kjersti Toppe, barne- og familieminister, Senterpartiet og Cecilie Haga, rådgiver, Fagforbundet deltok på framleggingen av ny stortingsmelding

– Viktige og nødvendige forbedringer for fosterhjemsforeldrene

– Endelig tas det skikkelig grep for å gi fosterforeldre og barn i fosterhjem den tryggheten de trenger, sier Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

En skjermdump av en videostrøm, med et lite vindu med foredragsholder ved siden av et stort vindu med en presentasjon hvor det står "Arbeid med alvorlig syke barn og unge: hvordan bidra til samarbeid og god relasjon til foreldre?"

Arbeid med alvorlig syke barn og unge

Se opptak av nettkurs om hvordan du som helsepersonell kan bidra til samarbeid og god relasjon til foreldre (1t 7min).

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

Spesialisering må bety noko

– At sjukepleiarar er høgkompetent personell og at mange har spesialisert seg innan sitt felt, kan det ikkje vere tvil om. Dei treng ikkje eit «light» laup til spesialisering, skriv Iren Luther

yrkesseksjon helse og sosial - landsmøtet 2022 - Iren Luther

– Vi må sikre at KI er trygt å bruke innenfor gode rammer

Selv om KI er et voksende støtteverktøy innen helse, må det forbli et supplement og ingen erstatning for mennesker. Bruken må utvikles i samarbeid med helsearbeidere og tillitsvalgte, sier Iren Luther til Fagbladet.

Fagforbundets medlemmer med parolen Stolt, sterk og synlig assistent

Stolte, sterke og synlige under Stolthetsparaden 2024

Lørdag 8. juni gikk Fagforbundets medlemmer som er jobber som assistenter i BPA-ordningen sammen i Stolthetsparaden under parolen «Stolt, sterk og synlig assistent» for å kjempe for likestilling og retten til full samfunnsdeltakelse for alle.

Iren Luther (t.h.) er nøgd med dei nye opptakskrava. Her saman med nestleiar i LO, Sissel M. Skoghaug.

Fjernar unaudsynt karakterkrav

Regjeringa har foreslått å fjerne karakterkravet i norsk og matematikk for å kome inn på sjukepleiestudiet. – Stor siger for faget, seier Iren Luther.

– Fagforbundets medlemmer er opptekne av å yte så god omsorg for barn og unge i palliativ fase som mogleg, seier Helge Sporsheim

Ga innspel til retningsline om barnepalliasjon

Fagforbundet meiner ein må samle all relevant informasjon om palliasjon til barn og unge på ein plass, og leggje til rette for etter- og vidareutdanning for fagarbeidarar.

Ambulanse jakker som heng på knagger

Krev yrkesskadeforsiking for ambulansepersonell under øving

Ambulansepersonell er ikkje dekka av yrkesskadeforsikring under øving. Fagforbundet møtte Arbeidarpartiet på Stortinget for å diskutere saka.

Tillitsvalgt Bjørn Ingar Skogvang og rådgiver Cecilie Haga deltok på møtet hos barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Ny strategi fra regjeringen: Barnevern og helsevesenet skal samarbeide tettere

– Det har vært en tilbakevendende diskusjon om hvem som har ansvar for ungdommen som trenger hjelp og behandling. Helsevesenet har ment at de som skal motta helsehjelp må være rusfri før de kan få hjelp av dem, sier Bjørn Ingar Skogvang, Bjørn Ingar Skogvang er faggruppeleder i Fagforbundet og virksomhetstillitsvalgt i Bufetat

IrenLutherstårlentmotenmurlettsmilende

Brødre og bak grensen bor

Det finnes grenser for hva stater har lov til å foreta seg i krig. For å begrense krigens grusomheter har vi fått internasjonale konvensjoner som skal beskytte både sivile og stridende mot overgrep. Vi som skal yte helsehjelp har en særlig beskyttelse.

Fagforbundet er nøgd med at unge søkjer seg til helsesektoren.

Gode søkjartal til helsefagleg høgare utdanning

Høge søkjartal til helsefaglege fagskuleutdanningar og auke i søkjarar med sjukepleie på fyrste plass.

Mette Nord

Fagforbundets fem forventninger til ny helseminister

Fagforbundets leder Mette Nord er positiv til og har klare forventninger til Jan Christian Vestre som ny helseminister. Hun gir ham fem forventninger til den viktige ministerposten.

På høringen deltok Iren Luther, arbeidsutvalget og leder av Yrkesseksjon helse og sosial Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, 1. nestleder LO og Marianne Solberg Johnsen, leder Fellesorganisasjonen.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan dreier helsepolitikken i riktig retning

Den nasjonale helse- og samhandlingsplanen styrker fellesskapets helsetjenester, mener Fagforbundet og LO. Satsing på fagarbeideren, heltid og oppgavedeling er sentralt.

Ei kake av typen "kvit dame" med ein Fagforbundet Helse Bergen logo på, og teksten "Gratulerer med dagen Sterilforsyningsteknikere 10.04.2024"

Feira Noregs fyrste sterilforsyningsdag

Sterilforsyningsteknikarane ser ein sjeldan om ein er pasient på sjukehusa, men store deler av drifta hadde stoppa opp om dei ikkje hadde vore der. No har dei fått sin egen dag.

sterilforsyningstekniker Julie Hamre, sentraloperasjon Haukeland universitetssykehus

I dag feirar vi usynlege, men kritisk viktige fagfolk

– Helsevesenet har mange heltar. Nokre av dei er det ikkje sikkert at du kjenner til. I dag vil vi heidre sterilforsyningsteknikarane, skriv Iren Luther

Jon Våge innledet om kollegastøtte i helsevesenet, på Storefjellkonferansen 2024

Kollegastøtte: – Det er grenser for hvor mye man skal tåle

– Vi er hele mennesker, vi er ikke bare en yrkestittel. Vi tar med oss det vi opplever på jobb hjem, og det vi opplever privat tar vi med oss på jobb, forteller Jon Våge.

Alexander Liane i Fagforbundet Ung og Helge Sporsheim i Yrkesseksjon helse og sosial demonstrerer mot velferdsprofitører i Brussel, Belgia

- Helsa vår er ikke til salgs!

Europeisk fagbevegelse samler seg mot velferdsprofitører i helsetjenester under slagordet "Our health is not for sale".

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?