Yrkesseksjon helse og sosial

Yrkesseksjon helse og sosial

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har de yrkesfaglige seksjonene egne fagenheter. Her utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon helse og sosial 2017-2021

Det nasjonale styret i Yrkesseksjon helse og sosial 2017 - 2021:

 

Leder
Iren Luther
(sykepleier)
Tlf.: 452 55 097
 
Nestleder
Kurt Rønning,
(miljøarbeider)
Tlf: 918 88 809
 
Helge Sporsheim, styremedlem Seksjon helse og sosial
Styremedlem
Helge Sporsheim
(hjelpepleier)
Tlf.: 905 10 970
 
Karianne Sten Solheim, styremedlem Seksjon helse og sosial
Styremedlem
Karianne Sten Solheim,
(omsorgsarbeider)
Tlf.: 900 52 802
 
Styremedlem
Merethe Krogstad Hoel,
(hjelpepleier)
Tlf: 975 42 424
 
 
Sissel Anne Clausen, styremedlem Yrkesseksjon helse og sosial 
Styremedlem
Sissel Anne Clausen
(hjelpepleier)
Tlf: 975 83 321
 

Varamedlemmer
1. Torill H. Herigstad (kokk), tlf. 90172339
2. Sigrun Bøe Perez,( hjelpepleier), tlf,47028230
3. Astrid Isene (hjelpepleier), tlf. 99413727
4. Lise Larsen (kokk), tlf. 95453544
5. Tore Schytte (miljøterapeut), tlf. 47517589
6. Knut Harald Eriksen (sykepleier), tlf. 92225735

Administrasjon

Portrettbilde av Tonje Thorbjørnsen

Tonje Thorbjørnsen

Fagleder

Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Lizeth Maria Hansen

Lizeth Maria Hansen

Sekretær

Fag. yrke, ungdom

Portrettbilde av Aina Larssen

Aina Larssen

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial

Uten kontaktbilde

Ingvar Skjerve

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Anne-Mari Samskott

Anne-Mari Samskott

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial (i permisjon)

Portrettbilde av Emilie Storli

Emilie Storli

Rådgiver

Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Cecilie Haga

Cecilie Haga

Rådgiver

Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst / Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Eskild Hustvedt

Eskild Hustvedt

Rådgjevar

Yrkesseksjon Helse og sosial

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?