Yrkesseksjon helse og sosial

Fagforbundet har fire yrkesseksjoner med egne styrer, både nasjonalt og regionalt. I de fleste fagforeningene er det også egne yrkesseksjoner. I administrasjonen nasjonalt har de yrkesfaglige seksjonene egne fagenheter. Her utarbeides faglige tilbud til medlemmene innenfor de ulike yrkesgruppene

Les mer om hva seksjonen skal jobbe med fram til landskonferansen i 2021:
Hovedlinjer for Yrkesseksjon helse og sosial 2017-2021

Det nasjonale styret i Yrkesseksjon helse og sosial
2017 - 2021:

 

Leder
Iren Luther
(sykepleier)
Tlf.: 452 55 097
 
Nestleder
Kurt Rønning,
(miljøarbeider)
Tlf: 918 88 809
 
Helge Sporsheim, styremedlem Seksjon helse og sosial
Styremedlem
Helge Sporsheim
(hjelpepleier)
Tlf.: 905 10 970
 
Karianne Sten Solheim, styremedlem Seksjon helse og sosial
Styremedlem
Karianne Sten Solheim,
(omsorgsarbeider)
Tlf.: 900 52 802
 
Styremedlem
Merethe Krogstad Hoel,
(hjelpepleier)
Tlf: 975 42 424
 
 
Sissel Anne Clausen, styremedlem Yrkesseksjon helse og sosial 
Styremedlem
Sissel Anne Clausen
(hjelpepleier)
Tlf: 975 83 321
 

Varamedlemmer
1. Torill H. Herigstad (kokk), tlf. 90172339
2. Sigrun Bøe Perez,( hjelpepleier), tlf,47028230
3. Astrid Isene (hjelpepleier), tlf. 99413727
4. Lise Larsen (kokk), tlf. 95453544
5. Tore Schytte (miljøterapeut), tlf. 47517589
6. Knut Harald Eriksen (sykepleier), tlf. 92225735

Administrasjon

Portrettbilde av Tonje Thorbjørnsen

Tonje Thorbjørnsen
Fagleder
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Lizeth Maria Hansen

Lizeth Maria Hansen
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Hermann Albert

Hermann Albert
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Aina Larssen

Aina Larssen
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Marte Saugestad

Marte Saugestad
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Thomas Tallaksen

Thomas Tallaksen
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Portrettbilde av Ingvar Skjerve

Ingvar Skjerve
Rådgiver
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Anne-Mari Samskott

Anne-Mari Samskott
Yrkesseksjon helse og sosial

Portrettbilde av Hege Merete Saglien

Hege Merete Saglien
Rådgiver
Yrkesseksjon helse og sosial