Til hovedinnhold

Sykehustalen var en bekreftelse på at vi tenker rett!

Iren Luther, leder yrkesseksjon helse og sosial Fagforbundet er fornøyd med flere politiske gjennomslag.

Iren Luther, leder yrkesseksjon helse og sosial Fagforbundet er fornøyd med flere politiske gjennomslag. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Rett kompetanse på rett plass har vært vårt slagord lenge, og nå ser vi at det tas på alvor.

23.01.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.01.2024

Satsing på fagarbeidere og oppgavedeling var hovedpunkter i helseministerens årlige sykehustale, som ble holdt forrige uke. For oss i Fagforbundet og i yrkesseksjon helse og sosial var det en bekreftelse på at vi tenker rett. Mangelen på helsepersonell gjør at både politikere og helseledere ser at vi må ta vare på og satse på de fagfolka vi har. Nå lytter de til oss! 

Tidligere i uka fikk vi også beskjed om at en overgangsordning som sikrer at fagfolk med paramedisinutdanning og lang yrkeserfaring kan få autorisasjon som paramedisiner, selv om de ikke har bachelorgrad i paramedisin. Dette betyr at vi har blitt lytta til også i denne saken. Med denne ordninga har vi sikra at mange paramedisinere blir i tjenestene i lang tid framover.  

 Politikk er å ville, sier et litt gammelt munnhell. Fagforbundet vil mye. I spørsmålet om bruk av kompetanse i helsetjenestene, har vi lenge hatt litt følelsen av å stange i veggen. Nå er mye på vei til å snu. Flere og flere ser at vår yrkespolitikk med vekt på samhandling, oppgavedeling og tverrfaglighet er den riktige, for ikke å si eneste, veien framover.  

 Det hadde ikke blitt sånn uten systematisk, politisk arbeid fra vår side. Vi i Fagforbundet legger ikke skjul på at vi er «politiske». Det er så mye mer enn avtaleverket som påvirker arbeidshverdagen og vilkåra for våre medlemmer. Fagforeninger som ikke jobber med politikk og bygger politiske allianser, gjør rett og slett ikke jobben sin!  

 Vi har en lang vei å gå før vi har fått rett kompetanse på rett plass og alle yrkesgruppene våre har fått den anerkjennelsen de fortjener. Nå har vi imidlertid tatt noen viktige steg på den veien. Det kjennes veldig bra!

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?