Til hovedinnhold

Prisen for årets arbeidsgiver i sykehus gikk til Innlandet

Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, Fagforbundet, og Jonas Eggen, prisvinner, Sykehuset Innlandet.

Nestleder i Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen, Fagforbundet, og Jonas Eggen, prisvinner, Sykehuset Innlandet. (Foto: Ingrid Wergeland/Fagforbundet)

Satsing på faglig utvikling gir trygge ansatte og godt arbeidsmiljø - prisen for årets arbeidsgiver i sykehus gikk til Jonas Eggen, seksjonsleder for forsyning og transport ved sykehuset Innlandet, Lillehammer.  

05.03.2024 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 06.03.2024

– Det er ikke superkomplisert egentlig. Vi må bruke dem vi har til å finne gode løsninger sammen, sier prisvinner Jonas Eggen.

Av de tillitsvalgte på avdelingen blir Eggen beskrevet som en sjef som jobber systematisk for å utvikle sine ansatte, så de får opprettholdt og utviklet faglige kompetanse og tyngde.

Fagforbundets nestleder Odd-Haldgeir Larsen overrakte prisen på Sykehuskonferansen 2024. Han trakk fram at Eggen får prisen for sitt gode arbeid med arbeidsmiljøet og arbeidshverdagen i avdelingen. Han berømmes særlig for å ha skapt bedre samhold og styrka kompetanseutviklingen for portører og lageransatte.

Oppføre seg som folk

Eggen er takknemlig for prisen, og synes det er vanskelig å forklare hva som er suksessfaktoren for avdelingen og egen ledelse.

– Jeg tenker at det er viktig å være åpen og prøve å tenke nytt. Vi skal jo bli bedre på oppgavedeling og videre utvikling, så det er vel det som smitter. Det er en drive for utvikling, forteller han.

Ryktet går om det gode arbeidsmiljøet på avdelingen. Det får helt konkrete utslag.

– Vi ser at det er en økning når vi lyser ut stillinger. De andre avdelingene spør om hva vi gjør «nede hos oss». Det er jo vanskelig å si, men jeg pleier å svare at jeg oppfører meg som folk. Er du logistikkmedarbeider eller direktør, så fortjener du respekt. Det er ikke superkomplisert egentlig. Vi må bruke dem vi har til å finne gode løsninger sammen, slår Eggen fast.

Alltid rom for faglig utvikling

«Det er aldri noe problem å få fri til å være med på ting som styrker oss faglig. Dette har gjort oss til en robust gruppe med god faglig forankring, som gjør at vi stadig er i utvikling, og at vi er trygge i vår rolle når utfordringene kommer,» skrev de tillitsvalgte da de nominerte lederen, og videre:

«Alt dette har resultert i at vi nå har fått til et kjempebra arbeidsmiljø og et meget godt samarbeid på tvers av gruppene. Alle at vi alle skal lykkes og ha en fin arbeidshverdag, og vi nærer på at vi er et så godt team. Ikke er det noe problem å få fri hvis vi trenger det heller, for alle jobber gladelig litt hardere for at noen skal få fri den dagen. Vi unner hverandre gode ting, for neste gang er det vår tur.»

De ansatte kan ikke få fullrost lederen for den jobben som er gjort, og den jobben denne gjør for oss hver eneste dag. Eggen beskrives som en strukturert og trygg leder, som roer gemyttene når det stormer som verst.

Prisvinneren for årets beste arbeidsgiver i sykehus hedres med et trykk av Dang Van Ty, samt 25 000 kroner.  

Kriteriene som ligger til grunn for nominasjonen er: 

  • Arbeidsgiveren skal ha tilrettelagt arbeid som har resultert i forbedret arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tjenestetilbudet, gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte.
  • Arbeidsgiveren skal ha fokus på rett bruk av ansattes kompetanse, vektlegging av flerfaglighet og tverrfaglighet som sikrer rett person på rett plass.
  • Arbeidsgiveren har bidratt til tiltak som er i tråd med Samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Spekter, angående kompetanse, lærlinger, heltid og rett person på rett plass.

Tidligere prisvinnere:

2023: Mette Meisingset, leder for fag og kompetanseutvikling, sykehuset Østfold

2022: Anne Beth Njærheim, klinikkdirektør avdeling for somatikk Stord

2021: Ikke delt ut grunnet pandemi.

2020: Ann Harriet Konradsen, avdelingsleder, avdeling for ortopedi, endokrin og plastikk kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø

2019: Paula Caroline Sætre, kontorleder ved ortopedisk kontor på Haukeland

2018: Tove Ofstad Holan, divisjonssjef St. Olavs driftsservice

2017: Britt Velsvik, Bemanningssenteret Helse Bergen

2016: Agno Vabo Ødegaard, Sørlandet sykehus

2015: Kjersti Lohne Enersen, avdelingsleder for Renhold og tekstil, klinikk for intern service, Vestre Viken HF        

2014: Hilde B. Christiansen, pers. og organisasjonsdirektør i Helse Vest

2013: Per Bleiklia, klinikkdirektør Ringerike sykehus

2012: Avdeling for kontor i medisinsk og kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold

2011: Barneklinikken, Helse Bergen

 

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?