Til hovedinnhold

Fagarbeiderløft!

Leder i Fagforbundets faggruppe for helsefagarbeidere og hjelpepleiere, Oscar Aaslund Hovin

Leder i Fagforbundets faggruppe for helsefagarbeidere og hjelpepleiere, Oscar Aaslund Hovin (Foto: Oscar Aa. Hovin)

Regjeringen har nettopp lagt fram Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som blant annet inneholder en omfattende satsing på fagarbeidere i helsesektoren.

01.03.2024
Sist oppdatert: 01.03.2024

Regjeringa vil blant annet;

  • Sette inn tiltak for å rekruttere og beholde lærlinger i kommunene
  • rekruttere lærlinger innen fag som er relevante for helse- og omsorgstjenesten i kommunene
  • arbeide for å bedre kvaliteten i yrkesfaglig fordypning.
  • utvide Tørn-prosjektet og legge til rette for bedre oppgavedeling i hele helsesektoren.

«Dette er utrolig bra», sier leder i Faggruppa for helsefagarbeidere i Fagforbundet, Oscar Aaslund Hovin. «Det er veldig mange gode tiltak i denne planen som vil være viktig for å ruste vår felles helsetjeneste for fremtiden. Jeg er spesielt glad når jeg ser regjeringas kraftige satsning på fagarbeidere», sier Hovin.

Å få et løfte fagarbeiderne har vært viktig for Fagforbundet. Særlig viktig for forbundet er det at også de mindre gruppene som portører, helsesekretærer og , for å nevne noen, også må inkluderes i satsinga. Ved å løfte fagarbeiderne bidrar vi også til en bedre arbeidshverdag for de andre ansatte, for eksempel ved at sykepleiere får bruke tiden sin på sykepleie.

«Helse og Samhandlingsplanen gir en tydelig retning,» sier leder i Yrkesseksjon helse og sosial, Iren Mari Luther. «Vi gleder oss til å være med å utforme og sette disse tiltaka ut i livet gjennom partsarbeidet!»

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?