Til hovedinnhold

– Avhengig av hele laget av helsearbeidere

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Mette Nord, leder i Fagforbundet (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

Fagforbundet er fornøyd med at regjeringa vil at flere yrkesgrupper skal dele på oppgavene i helsevesenet og også satser på fagarbeiderne. Mette Nord mener Nasjonal helse- og samhandlingsplan er et godt virkemiddel for å løse utfordringene i helsevesenet.

01.03.2024 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 06.03.2024

– Vi må ta bedre vare på helse- og omsorgsarbeiderne våre dersom vi skal klare å møte utfordringene i helsevesenet. Da er det godt å se at dagens regjering godt verdien av å bruke hele laget av helsearbeidere og ansatte i helsetjenesten, sier Mette Nord leder i Fagforbundet.  

Fagarbeiderløft vil gi et bedre helsetilbud 

Forbundslederen er spesielt fornøyd med Fagarbeiderløftet som kom i Nasjonal helse- og samhandlingsplan og mener helseminister Ingvild Kjerkol tar på alvor behovet for flere yrkesgrupper og fagarbeidere i tjenesten. Planen skal legge rammer for både sykehusene og kommunehelsetjenesten de fire kommende årene. 

– Det handler til syvende og sist om at pasientene vil få et bedre helsetilbud. Med god oppgavedeling, hele, faste stillinger og faglig utvikling for hele laget vil de ansatte få det bedre på jobb og våre eldre og syke får et bedre helse- og omsorgstilbud, sier Nord.  

– Helsevesenet vil aldri klare å løse alle oppgavene dersom vi fortsetter å jobbe som i dag, vi må fordele arbeidsoppgavene bedre, sier Nord.  

Avhenger av at vi løser deltidskrisa 

– Våre felles helsetjenester skal være et godt sted å få hjelp og et godt sted å jobbe. For våre 180 000 medlemmer i helsevesenet er det helt avgjørende at de får jobbe med de oppgavene de er gode på, men også sikres muligheten til faglig utvikling og mer kompetanse, sier Nord.  

– Forutsetningen for alle planer i helsevesenet avhenger av at vi løser deltidskrisa, og gir helsearbeidere hele og faste stillinger. Om vi ikke gjør det vil vi ikke klare noe av det andre. Folk må få tid og rom til å utvikle seg, få mer kompetanse og ta flere oppgaver. De må rett og slett være mer på jobb og vi må ha mer stabil arbeidsstyrke.  

Fagforbundet er opptatt av at flere må få heltidsstillinger og makte å jobbe heltid. I dag jobber 7 av 10 i kommunal pleie og omsorg deltid, og det er kun 19 prosent av alle helsefagarbeiderstillinger som utlyses i heltid.  

Felleskapet helsevesen skal løse framtidas utfordringer 

Planen peker klart på at det er fellesskapets helsetjenester som skal løse framtida utfordringer.  

– Vi må sikre at felleskapets helsekroner går til å bygge fellesskapets helsevesen. Da må vi ha bedre kontroll også av det private helsetjenestetilbudet, samtidig som vi skaper bedre arbeidsvilkår og gode forutsetninger i det offentlige slik at de ansatte får gitt et godt tilbud til hele landets innbyggere, sier Nord.  

I planen står det at regjeringa vil utrede en ny godkjenningsordning for helprivate helsetjenestetilbud og endre regelverket slik at også private helsetilbud må registrere all sin aktivitet. Dette er noe Fagforbundet lenge har tatt til orde for.  

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?