Til hovedinnhold

Nyheter

Illustrasjonsbilete. Ambulansearbeidar og AMK-operatør Charles Aune-Lundberg i Tromsø.

Tryggare arbeidskvardag for ambulansepersonell

Sikkerheita til ambulansepersonell er avhengig av informasjon om potensiell valdsrisiko. No kan dei få det. – Dette har Fagforbundet kjempa for lenge. Det er ein siger for våre medlemmar, seier Kurt Rønning.

Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial.

Skal utgreie ny tannhelsepolitikk

Kurt Rønning, nestleiar i yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, er med i regjeringa sitt tannhelseutval.

Sommer i Fagforbundet

Sommerhilsen fra Yrkesseksjon helse og sosial

Det nasjonale styret og administrasjonen i Yrkesseksjon helse og sosial ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer.

Den viktige barnepleieren blir nesten usynlig, skriver Anne Rigmor Eliassen, barnepleier og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen og Iren Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Barnepleiere ønsker bedre tilbud til fødekvinner

Nedlagte fødetilbud, sommerstengte avdelinger og ansatte som ikke får gitt den omsorgen som trengs. Nå er tiden inne for å styrke tilbudet til fødekvinner! Les hele kronikken fra barsel- og barnepleier Anne Rigmor Eliassen og leder av Yrkesseksjon helse og sosial Iren Luther her.

Illustrasjonsbilde (Solveig Håbetsås og Tara Ghods).

Spørjeundersøking om oppgåvedeling i sjukehus

I forbindelse med eit kartleggingsarbeid om oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre yrker på sjukehus har Fagforbundet sendt ut ei spørjeundersøking til medlemmane.

Helse Sporsheim på vei til LO-kongressen.

LO-kongressen: Tok kampen for fagarbeideren

Fagforbundet ønsker å styrke fagarbeiderens utdanningsmuligheter. – Fagarbeiderens adgang til høyskole- og universitetsutdanning må forbedres, blant annet gjennom y-veien, sier Fagforbundets Helge Sporsheim.

Illustrasjonsbilete

Fagforbundet og akuttmedisinforskrifta

Ny akuttmedisinforskrift har tredd i kraft. Kva meiner eigentleg Fagforbundet om denne?

Ålborg universitetshospital (illustrasjon)

Her er portørane sjef under forflytning i seng

Du kjenner kanskje portørane som dei som transporterer pasientane. På Ålborg sjukehus er 30% av oppdraga til portørar oppdrag med å flytte på ein pasient i ei seng.

Uakseptabelt med ambulansevikarer uten kompetansebevis

Fagforbundet støtter ikke en åpning for at vikarer uten kompetansebevis for utrykningskjøretøy skal være andre person på ambulansebil.

Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial

Ambulanse og akuttmedisinforskriften – Hva nå?

Fagforbundet har gjennom flere år ment at ambulansefagarbeideren fortsatt skal og vil ha en stor og viktig rolle i ambulansetjenesten. Derfor trenger vi at det utdannes nye ambulansefagarbeidere, og disse trenger en god og relevant læretid.

Mette Nord vil følgje opp lærlingen på sjukehus på best mogleg måte.

Etterlengta satsing på lærlingar i sjukehus

Fagforbundets Mette Nord vil ha fleire lærlingar på sjukehusa. Det var bodskapet til dei frammøtte på ein nasjonal konferanse i Stavanger om lærlingar i sjukehus.

Trond Finstad

Fagforbundets undersøkelse: 1 av 8 Nav-ansatte har vært utsatt for vold

1 av 8 Nav-ansatte har vært utsatt for vold, skriver VG om undersøkelse gjennomført av Fagforbundet. Langt flere er blitt truet på jobb: – Vi trenger økt fokus på sikkerhet, sier Trond Finstad i Fagforbundet.

Skal kartleggje oppgåvedeling i sjukehus

Oslo Economics skal på oppdrag frå Fagforbundet, Spekter og Delta kartleggje erfaringar med oppgåvedeling mellom helsefagarbeidarar og andre personalgrupper i sjukehus.

Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet og Iren Luther, leder for Yrkesseksjon helse og sosial

Det er ikke sykepleierne mot de lavtlønte

Hvis man bare leser overskrifter kan man få inntrykk av at debatten mellom Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet handler om å sette sykepleiere som gruppe opp mot lavtlønte som gruppe. Det er ikke riktig.

Illustrasjon

Helse- og oppvekstfag fortsatt størst av yrkesfagene, men søkningen går ned

Søkertall fra Utdanningsdirektoratet viser at helse- og oppvekstfag er det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med flest søkere. Det er likevel over 500 færre søkere til helse- og oppvekstfag i år enn i fjor.

Vedtok autorisasjon for paramedisinere, naprapater, osteopater og manuellterapeuter

– Saken har i lang tid vært en prioritert sak for Fagforbundet. Vi har vært en ivrig pådriver for å få dette på plass, sier Iren Luther, leder av Yrkesseksjon helse- og sosial i Fagforbundet.

Iren Luther, AU-medlem og leder for yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Ja til meir saumlaus utdanning!

– Emilie Ryen Løkken foreslår i eit innlegg i Trønderdebatt 24. februar at fagarbeidarar bør få tilleggspoeng ved opptak til høgskule og universitet. Dette er absolutt eit interessant forslag!

Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Opne opp for at ambulanselærlingar kan vere andre person på bil

I 2015 endra ein akuttmedisinforskrifta sånn at lærlingar ikkje lenger kunne vere andre person på ambulansebil. Regjeringa har lagt fram eit forslag til endringar i forskrifta som på nytt vil kunne opne opp for at lærlingar og studentar kan vere andre person på bil.

Illustrasjonsbilde

Innspill til Helsepersonellkommisjonen: bærekraft, oppgavedeling og teknologi

Helsepersonellkommisjonen har bedt om innspill på: hvilke innsatsfaktorer kan og bør vi ha i helse- og omsorgssektoren, helt overordnet sett, i årene fremover for å sikre et bærekraftig helsevesen?  Hvilke endringer i hvem som gjør hva ut fra dagens situasjon kan og bør gjøres, hvilke oppgaver kan løses på en annen måte, og hvilket potensial ligger for samarbeid mellom personellgrupper i team?  Hvordan man kan legge til rette for større grad av arbeidsbesparing som følge av teknologisk endring og innovasjon? Les innspillet vårt her.

Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Fagforbundets innledning til Helsepersonellkommisjonen

Fagforbundets leder presenterte de viktigste punktene fra Fagforbundet for Helsepersonellkommisjonen 9.februar 2022. Les innspillet i sin helhet.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?