Til hovedinnhold

Nyheter

Opplæring illustrasjon

Spill inn saker til årsmøtet

Har du en sak du ønsker årsmøtet i Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere skal diskutere? Send inn innspill innen 5.januar 2024.

julehilsen 2022

Styreleder Svein Skisland ønsker deg en god jul

Illustrasjon

Bli en del av et spennende nettverk - ny frist!

Kunne du tenke deg å bli en del av et nettverk som kan gi deg verdifulle innspill om egen arbeidssituasjon og egen rolle som leder? Det nærmer seg årsmøte i Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere, og det betyr at det også nærmer seg valg av nytt styre og foreningskontakter. Vi søker deg som ønsker å bidra med egne erfaringer og kompetanse til å hjelpe andre medlemmer i fagforeningen. Ny frist for å melde interesse er 18.desember 2023.

Samling i Nordland, Troms og Finnmark

Vil du vite litt mer om hvordan fagforeningen jobber? Les videre om samarbeidet mellom foreningskontaktene og kompetansesenteret for Nord-Norge.

På oppdrag fra Fagforbundet og Norsk Kulturforum har Telemarksforskning skrevet en rapport om status i kommunal kultursektor.

Innspill til Generalistkommuneutvalgets rapport

Les fagforeningens innspill til generalistkommuneutvalgets rapport. Innspillet ble sendt Fagforbundet internt.

Stetoskop

Uttale til NOU 2023:Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Her kan du lese Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere innspill til NOU 2023:Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Pengestabler

Innspill til NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere sitt innspill til NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

Innspill til Fagforbundets arbeid mot statsbudsjett 2024

Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere har fått anledning til å komme med innspill til momenter vi mener at Fagforbundet bør løfte inn i arbeidet med statsbudsjettet for 2024. Vi har valgt å konsentrere oss om noen få elementer som er helt sentrale for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi og for å møte dagens og framtidige utfordringer.

Blomst

Hilsen fra styreleder

Det er igjen tid for å sende ut et nyhetsbrev fra foreningen vår. Mai og våren er kommet for fullt – i hvert fall i deler av landet…..

Jul

Julehilsen fra styreleder Svein Skisland

God jul og godt nytt år til alle våre medlemmer

Styret Verdighetsenteret

Besøk fra Verdighetsenteret

På vårt forrige styremøte var vi så heldige og fikk besøk av Silje Eikemo, daglig leder for Verdighetsenteret. I det videre kan du lese mer om hvem de er og det flotte arbeidet de gjør for våre eldre.

Fagforbundet Logo

Inntektssystemutvalget

Alexander Berg - Erichsen fra avdeling for Politikk og samfunn i Fagforbundet orienterte styret om inntektssystemutvalgets utreding og Fagforbundets innspill, samt Fagforbundets innspill til Statsbudsjett 2023.

Kommunedirektør i Vennesla, Svein Skisland

Fagforbundet det naturlige valget for meg

Svein Skisland har vært kommunedirektør i 28 år og organisert siden 1987. Fagforbundet var det naturlige valget for lederen i Vennesla kommune som er brennende opptatt av sitt lokalsamfunn. Les intervjuet med Svein.

Ida Amalie Onstad kåret til en av fremtidens ledere kommune-Norge.

Kåret til en av fremtidens ledere kommune-Norge

Ida Amalie Onstad er stolt medlem av Yrkesseksjon for kontor og administrasjon og hun er valgt som en av «Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge 2022».

Lovbok

En sak om stillingsvern

Hålogaland lagmannsrett avsa medio april en dom som omhandlet gyldigheten av en oppsigelse av rådmann. Dommen er påanket og det skal nå vurderes om saken skal til Høyesterett.

Ansettelsesavtaler for Kommunedirektører og andre toppledere

Foreningen tilbyr medlemmene i foreningen bistand i forbindelse med inngåelse av egen arbeidsavtale. I den forbindelse er det nå utarbeidet to standardmaler. Disse kan danne utgangspunkt for en tilpasset arbeidsavtale for den konkrete ansettelse.

Sommer

Sommerhilsen fra styreleder Svein Skisland

Årsmøtet 2022 vel gjennomført!

Minneord Yngve Øhrbom (1950-2022)

Protokoller fra styremøter

Vil du vite hvilke saker som opptar Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere? Les de siste protokollene her.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?