Til hovedinnhold

Nyheter

Minneord om Jarle Øra

Minneord - Jarle Øra (1939-2021)

Spørreundersøkelse for kommunedirektører/rådmenn

Jobber du som kommunedirektør? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Nyttårshilsen fra styreleder

Godt nytt år!

Riktig god sommer!

Styret i Fagforening for rådmenn og andre ledere ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Snart kan Fagforbundets medlemmer få juridisk hjelp også i privatlivet.

Ny medlemsfordel til høsten: Advokatforsikring

Fagforbundet er i ferd med å inngå en kollektiv avtale for å få inn LOfavør Advokatforsikring blant medlemsfordelene. Medlemmer kan få hjelp av advokater på viktige områder i privatlivet - til en svært gunstig månedspris.

Fagforbundets topplederprogram

Er du kommunedirektør, sitter i kommunedirektørens toppledergruppe eller er kirkeverge? Da vil Fagforbundets topplederprogram være aktuelt for deg!

Ingen skal tjene seg rike på barnehagedrift

Fagforbundet støtter flertallet i Storberget-utvalget. – Forslaget sikrer at fellesskapets midler går til barnehagene, og hindrer at noen kan tjene seg rike på barnehagedrift, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Hovedtariffoppgjøret 2022

Alle Fagforbundets medlemmer gis mulighet til å fremme synspunkter og forslag inn mot hovedtariffoppgjøret i 2022. Les mer her om hvordan du gjør dette.

Lyst til å teste ut en ny podcast i sommer?

Nordre Vestold

Medlemsstatistikk

Budsjettforhandlinger. Illustrasjon.

Utredning generalistkommuneprinsippet

Regjeringen setter ned utvalg som skal se på generalistkommunesystemet

Møt Eirin Halvorsen Lillehof

På forrige møte fikk styret hilse på foreningens nye kontakt i forbundsadvokatene.

Lokalsamfunnskonferansen

En viktig møteplass for lokalpolitikere og tillitsvalgte

God jul fra styreleder Svein Skisland

Kjære alle medlemmer i foreningen!

Nordre Vestold

Medlemsstatistikk

Hva jobber styret med for tiden?

Her kan du lese mer om noen prioriterte arbeidsområder for styret i tiden fremover

Velkommen til nyhetsbrevet for Fagforeningen for rådmenn og andre ledere

Du får dette nyhetsbrevet da du er registrert som medlem i Fagforeningen for rådmenn og andre ledere. Stemmer ikke dette må du gjerne sende en e-post til henriette.sandvik@fagforbundet.no og gi beskjed. 

Rådmannens individuelle og generelle arbeidsvilkår i en sammenslåingsprosess

Ved en kommunesammenslåing vil ledere og ansatte i nøkkelstillinger bli overtallige som følge av at funksjonen som ligger til stillingen typisk kan eller bør innehas av en person. Dette kan medføre at tidligere rådmenn blir ansatt i nye stillinger og skal da fremforhandle nye arbeidsavtaler. Herunder følger en generell vurdering av hva man bør tenke på ved kommunesammenslåing hva gjelder særaldersgrense.

Protokoll fra styremøtet 20.august 2020

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?