Til hovedinnhold

Innspill til Generalistkommuneutvalgets rapport

På oppdrag fra Fagforbundet og Norsk Kulturforum har Telemarksforskning skrevet en rapport om status i kommunal kultursektor.

På oppdrag fra Fagforbundet og Norsk Kulturforum har Telemarksforskning skrevet en rapport om status i kommunal kultursektor. (Foto: Fagforbundet Gamvik)

Les fagforeningens innspill til generalistkommuneutvalgets rapport. Innspillet ble sendt Fagforbundet internt.

28.09.2023
Sist oppdatert: 13.11.2023

Utvalgets oppgave er formidabel, og kan sees som en kommentar til hvordan samfunnet skal utvikle seg. NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (Norman-utvalget) og Helsepersonellkommisjonen beskriver disse utfordringene godt, og foreslår delvis (Helsepersonellkommisjonen) radikale løsninger på dette.

Vi i Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere føler at utvalget svarer for svakt på hvilken måte kommunene, og hvordan de organiseres, påvirker det store samfunnsbildet. 

Vi er enig med utvalget i at statlig styring gjennom lover, forskrifter og ikke minst veiledere er for omfattende.  Når ingen kommuner klarer å oppfylle krav og forventninger, er dette et problem som omfatter ikke bare små distriktskommuner (selv om det er mer krevende der), men hele kommunesektoren.  Utvalget beskriver ingen virkemidler for å endre dette.  Heldigvis er det opprettet et eget utvalg som skal se på særlovgivningen og forenkling.

Et mindretall i utvalget er imot endringer i kommunestruktur. Vi mener kommunestruktur kan være et virkemiddel, men at en da i langt større grad må vurdere blant annet avstander. Gode prosesser er særdeles viktig her.

Vi ser utvalget har nevnt storkommuner og fylkeskommunene.  Vi savner en tydeligere beskrivelse av hvordan storkommuner og/eller fylkeskommunen kan bidra til å løse oppgaver for de kommunene som rent geografisk bør bestå som egen kommune, men som vil ha utfordringer med å løse disse.

Utvalget beskriver en slags “ROBEK-liste” for kommuner som har for lav grad av oppgaveoppfyllelse. Vi er usikre på om dette er riktig virkemiddel, men støtter tanken om et slags “ris bak speilet” for slike kommuner. Dette må sees i sammenheng med hvilken rolle storkommuner og fylkeskommunen kan ha.

Til slutt mener vi utvalgets arbeid burde vært fulgt opp med en gjennomgang av de samlede konsekvenser av Normannutvalget, Helsepersonellkommisjonen, Generalistkommuenutvalget og særlovgivningsgjennomgangen for å komme med en samlet tilråding av organisering av fremtidens offentlig sektor.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?