Til hovedinnhold

Besøk fra Verdighetsenteret

Styret Verdighetsenteret

Styret Verdighetsenteret (Foto: Verdighetsenteret)

På vårt forrige styremøte var vi så heldige og fikk besøk av Silje Eikemo, daglig leder for Verdighetsenteret. I det videre kan du lese mer om hvem de er og det flotte arbeidet de gjør for våre eldre.

15.12.2022
Sist oppdatert: 08.05.2023

Verdighetsenteret er en ideell stiftelse og et nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Senterets verdigrunnlag bygger på filosofien fra Hospice med et helhetlig menneskesyn. De jobber for at sårbare gamle og deres pårørende skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Arbeidet er forankret i en rekke nasjonale planer og strategier, og finansieres med midler over statsbudsjettet og tilskudd fra Fagforbundet.

 

Verdighetsenteret formidler og utvikler kunnskap innen eldreomsorg. Fagområder er palliasjon, frivillighet og akuttmedisin. De har et særlig fokus på etikk og den økende andelen personer med demens. Formidling av kunnskap og verdier skjer gjennom etterutdanning, kurs, arrangementer, fagdager, publikasjoner, forskning og prosjekter.

 

Kompetanseheving - helsepersonell

Verdighetsenteret tilbyr lavterskel etterutdanning for helsepersonell som arbeider med eldre og sårbare gamle. I etterutdanningene Palliativ eldreomsorg, Akuttmedisinsk eldreomsorg og Praktisk implementering deltar helsepersonell og ledere fra hele landet. I tillegg tilbyr senteret kurs for leger i klinisk kommunikasjon.

 

Kompetanseheving - frivillighet

For å lykkes med en nasjonal satsing på frivillighet i eldreomsorg trengs kompetanse, forankring, god organisering og rolleavklaring. Verdighetsenteret bidrar til dette ved å utdanne frivillighetskoordinatorer i hele landet. I tillegg har de utviklet en modell for god involvering av frivillige i kommunens helse- og omsorgssektor, og bistår med rådgivning og veiledning til kommuner som ønsker støtte til dette, i tråd med kvalitetsreformen Leve hele livets målsetninger.

(Teksten er skrevet av Verdighetssenteret, https://www.verdighetsenteret.no/)

Her kan du laste ned presentasjonen som ble vist styret for Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?