Til hovedinnhold

Ansettelsesavtaler for Kommunedirektører og andre toppledere

(Foto: Fagforbundet)

Foreningen tilbyr medlemmene i foreningen bistand i forbindelse med inngåelse av egen arbeidsavtale. I den forbindelse er det nå utarbeidet to standardmaler. Disse kan danne utgangspunkt for en tilpasset arbeidsavtale for den konkrete ansettelse.

14.06.2022
Sist oppdatert: 15.12.2022

Det er utarbeidet standardavtaler m / tilpasningsmuligheter for følgende hovedtyper av ansettelse:
• Fast ansettelse for ansatt i ledende/uavhengig stilling
• Åremålsansettelse

Det er for ansettelse av øverste leder i kommunen, anledning til å inngå arbeidsavtale med en rekke ulike elementer og kombinasjoner; herunder bl.a. fraskrivelse av stillingsvernet mot etterlønn og behandling av opphørstvist ved voldgift.

Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere anbefaler ikke inngåelse av ansettelseskontrakt med fraskrivelse av stillingsvernet mot etterlønn. Dersom dette er et element som kreves av kommunen som ansetter eller det er noe du som aktuell for jobben ønsker eller vil ha vurdert, vil du kunne få bistand i den forbindelse.

For oversendelse av standardmal – kontakt foreningens sekretariat.


Alle medlemmer tilbys rådgivning/bistand av Fagforbundets advokatkontor i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtale. Henvendelse i den anledning gjøres på ordinær måte via din foreningskontakt.

 

Finn din foreningskontakt her. 

Her kan du laste ned informasjonen i PDF

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?