Til hovedinnhold

Samling i Nordland, Troms og Finnmark

(Foto: Skjermdump, illustrasjon fra nettstedet Arbeidsmiljøportalen)

Vil du vite litt mer om hvordan fagforeningen jobber? Les videre om samarbeidet mellom foreningskontaktene og kompetansesenteret for Nord-Norge.

28.09.2023
Sist oppdatert: 13.11.2023

Bakgrunn;

Fagforbundet avdeling 679 Kommunedirektører og andre toppledere v/Foreningskontakter i Nord-Norge har tett samarbeid med kompetansesentret for Nord-Norge. Kompetansesentret har felles leder, men har regiononkontor både i Nordland(Bodø) og Troms/Finnmark(Tromsø).

Forhandlingsfullmakten(lønnsforhandlinger) ligger hos Kompetansesentret, og vedkommende foreningskontakt(er) er gitt fullmakt til å opptre på Kompetansesentrets vegne i lønnsforhandlinger/bistand i forbindelse med lønnsvurdering i aktuelle tariffområder.

Foreningskontaktene har i praksis forhandlet for både kapittel 3.4.1, 3.4.2/3.4.3  og kapittel 5. Etter hovedavtalen er det kun i kapittel 3.4.1 at Foreningskontaktene har fullmakt er til å forhandle. Forhandlinger etter kapittel 3.4.2/3.4.3 og kapittel 5 må godkjennes av arbeidsgiver.

 

Samarbeid;

Fagforbundet avdeling 679, kommunedirektører og andre toppledere v/Foreningskontaktene i Nordland, Troms og Finnmark, samt sekretariatsleder, har årlige fysiske samarbeidsmøter med Kompetansesentret for Nord-Norge. Dette møtet gjennomføres helst på høsten, og veksler mellom Tromsø og Bodø. Fra Kompetansesentret deltar leder og to aktuelle rådgivere.

 

I tillegg har Foreningskontaktene tett dialog/samarbeid med kompetansesentret gjennom telefon og e-post.

 

Møte;

Ulike forhold medførte at medførte at møtet i 2023, ble avviklet den 3. mai 2023 i Kompetansesentrets lokaler i Tromsø. Nytt av året var også at styremedlemmer fra Nord-Norge også deltok på møtet sammen med Foreningskontaktene. Leder for sentrale forhandlinger Fagforbundet og sekretariatsleder deltok på Teams. Møtene avsluttes med en felles middag og sosialt samvær.

 

Agenda for møtet var;

 • Kort introduksjonsrunde fra møtedeltakere
 • Informasjonsutveksling
 • Oppsummering av forhandlingsresultatet 2023 mellom KS og Fagforbundet v/Fagforbundet sentralt(Teams)
 • Oppsummering av regionale/lokale forhandlinger 2022, og rammer for 2023. Det var ingen bruddprotokoller. Forhandlingene gikk greit. Arbeidsgivere gjør en flott jobb, og møtene er godt forberedt.
 • Topplederprogrammet må ha mer fokus.
 • Arbeidsavtale for kommunedirektører – oppsigelsesvernet må ikke fjernes
 • Samarbeid/informasjon HTV i de enkelte kommune – Kompetansesentret sender ut eget informasjonsbrev(sendt 30.6.2023)

 

Hva er medlemmer opptatt av?

 • Vi er en landsdekkende fagforening i Fagforbundet
 • Informasjon sentralt og regionalt – God nettside og Informasjonsbrev til medlemmene
 • Lønn – får god bistand ved lønnsforhandlinger
 • Sikkerhet i arbeidsforhold – får god og rask bistand/hjelp og støtte ved konflikter og eventuelt sluttavtaler fra Advokat forbundskontoret og Foreningskontaktene.
 • Som medlem vil du ha rett til juridisk bistand i saker knyttet til ditt arbeidsforhold. Bistår i utarbeidelse av arbeidsavtaler
 • Kompetanse og kompetanseutvikling
 • Topplederprogrammet
 • Det gis faglige uttalelser til offentlige høringer

 

Neste fellesmøte blir høsten 2023, i kompetansesentrets lokaler i Bodø.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?