Til hovedinnhold

Minneord Yngve Øhrbom (1950-2022)

(Foto: https://pixnio.com)

24.03.2022 av Svein Skisland, styreleder
Sist oppdatert: 24.03.2022

Yngve Øhrbom hadde en lang karriere som rådmann i kommune-Norge. Først i Meråker kommune fra 1980 og deretter i Nord-Odal fra 1990 fram til han gikk av med pensjon i 2013. Til sammen 33 år som rådmann. Han var også aktiv politiker i Meråker kommunestyre fram til han ble rådmann. Deretter engasjerte han seg i fylkespolitikken i Nord-Trøndelag og var blant annet leder for Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe i perioden 1984-1987. Den politiske virksomheten tok han opp igjen etter at han ble pensjonist. Da som medlem av kommunestyret i Nord-Odal fra 2015.

Gjennom mange år var Ynge et aktivt medlem av foreningen. Først som regionkontakt fra 1995 og deretter som styremedlem fra 2000. På årsmøtet i 2006 ble han valgt som leder av foreningen. Dette vervet hadde han fram til 2012. I tillegg til sitt engasjement i Fagforbundets «rådmannsforening» engasjerte han seg også i KS-sammenheng. Han har vært medlem av det sentrale rådmannsutvalget i KS i fire år og ledet i en årrekke rådmannsutvalget i Hedmark.

Som leder la Yngve ned et stort arbeid for foreningen. Ryddig og ordentlig i all sin ferd. En fremragende byråkrat i ordets beste betydning. Mild i formen, men svært engasjert og bestemt når dette var nødvendig. Hans unike erfaring som rådmann, samt hans politiske ballast, kom virkelig til sin rett når planer for foreningen skulle legges samt i kontakt med Fagforbundets sentrale ledelse. Vi som var så heldige å lære Yngve å kjenne satte også stor pris på den lune humoren og hans inkluderende lederstil. Han var svært opptatt av at nye medlemmer av styret skulle finne seg godt til rette både faglig og sosialt.

I dag er det rart og trist å tenke på at Yngve er borte. Han har betydd mye for foreningen og for mange av oss som var kolleger. Vi tar med oss de gode minnene videre. Våre tanker går framfor alt til hans nærmeste familie. Det er i takknemlighet vi lyser fred over Yngve Øhrbom sitt gode minne.

På vegne av Fagforbundets fagforening for rådmenn og andre ledere

Svein Skisland
Leder av styret

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?