Til hovedinnhold

Årsmøtet 2022 vel gjennomført!

(Foto: Fagforbundet)

24.03.2022
Sist oppdatert: 14.06.2022

Torsdag 17.mars ble det avholdt årsmøte i fagforeningen. Avtroppende styremedlemmer ble takket av med gave. Avtroppende styremedlemmer og foreningskontakter som ikke kunne delta på årsmøtet fikk tilsendt blomster som takk.

 

30-års jubileum

I anledning 30 års jubileum ble det avholdt festmiddag på Hotell Bristol kvelden den 17.mars. Tidligere ledere ble invitert som gjester til årsmøtet og middag. Det ble gitt gaver til tidligere ledere, og en spesiell takk ble rettet mot Birger Schjølberg for hans innsats i stiftelsen av foreningen. Birger Schjølberg holdt et flott innlegg med bilder om foreningens oppstart.

 

Nytt navn

Fagforeningen har nå skiftet navn til Fagforbundet - kommunedirektører og andre toppledere. 

 

Faglig innhold

Dag 2, 18.mars, fikk vi gleden av tre gode innledere.

 

Tillitsreformen

Dag Ingvar Jacobsen fra Universitet i Agder deltok digitalt og holdt et innlegg om tillitsreformen.

 

Politikk og Samfunn

Sidsel Schade og Alexander Berg-Erichsen deltok fra Politikk og samfunnsavdelingen i Fagforbundet og holdt innlegg om kommuneøkonomi.

 

Arbeidskontrakter

Eirin Halvorsen fra Forbundsadvokatene kom og orienterte om arbeidet med informasjonsskriv til medlemmer om ulike typer arbeidskontrakter

 

Protokoll fra årsmøtet kan du lese her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?