Til hovedinnhold

Hilsen fra styreleder

Blomst

Blomst (Foto: pxhere)

Det er igjen tid for å sende ut et nyhetsbrev fra foreningen vår. Mai og våren er kommet for fullt – i hvert fall i deler av landet…..

08.05.2023
Sist oppdatert: 28.09.2023

Hektisk hele året! Jeg vet det er hverdagen for oss toppledere. Da er det godt med noen pustehull som mai gir oss. Selv om erfaringene er at hverdagene blir desto mer hektiske. Veldig mye skal gjøres før sommerferien venter i det fjerne. Men det er jo gøy også. Er vel derfor vi har disse jobbene.

Hektisk aktivitet er det også nasjonalt. Vår kjære stat produserer rapporter fra diverse kommisjoner på løpende bånd. Energikommisjonen – Helsepersonellkommisjonen – Generalistkommunerapporten – Nytt inntektssystem. Ja her er det mye vi skal mene mye om….. Styret i foreningen forsøker å henge med så godt vi kan. Det innebærer at vi har tett kontakt med Fagforbundet sentralt og gir innspill der vi mener det er naturlig. Et par eksempler på dette finner dere i dette nyhetsbrevet. Vi mener at slike innspill er viktige og vi opplever at de blir verdsatt. Jeg vil også oppfordre dere til å være aktive lokalt i disse prosessene. Det er viktig at kommunedirektørstemmen blir synlig, tydelig og klar når store viktige nasjonale saker er på dagsorden i lokalpolitikken.

Det har vært stor spenning knyttet til årets lønnsoppgjør for kommunesektoren. Tenker de fleste av oss er glade for at oppgjøret kom greit i havn og at vi unngikk konflikt. At rammen for oppgjøret ble så stor som den ble utfordrer imidlertid mange kommuner økonomisk. Jeg forutsetter at regjeringen følger opp dette i forslag til revidert nasjonalbudsjett som legges fram neste uke. Hvis vi skal løse de store oppgavene vi står i er vi nødt til å ha rammevilkår som sånn noenlunde står i stil.

Litt tilbake til de store kommisjonene. Disse viser med all tydelighet det vi byråkrater har pekt på i en årrekke. Framtidas utfordringer er formidable. Klimautslippene må reduseres dramatisk! Den demografiske utviklingen er så dramatisk i de fleste kommunene at svært radikale grep må tas! Mange kommuner sliter med at alt for mange i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet! Valgene som må tas er vonde og vanskelige, men de er avgjørende viktige. Og mye av jobben må gjøres lokalt. Her har vi byråkrater en svært viktig oppgave med å drive aktiv folkeopplysning og realitetsorientering. Vi må gjøre så godt vi kan for å hjelpe våre lokalpolitikere til å ta beslutninger som er bærekraftige de neste tiårene. Kjære kolleger: Lykke til med dette usedvanlig viktige oppdraget!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?