Til hovedinnhold

Innspill til NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

Pengestabler

Pengestabler (Foto: Shutterstock, NTB scanpix)

Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere sitt innspill til NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

08.05.2023
Sist oppdatert: 28.09.2023

Kommunalminister Gjelsvik har uttalt at han er opptatt av at folk skal kunne bo, arbeide og leve gode liv i hele landet, og at en forutsetning for dette er å sette kommunene i stand til å tilby gode tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor de bor, gjennom å utjevne de økonomiske forskjellene. Dette formålet ligger også i inntektssystemet sitt mandat. Her synes det som at utvalget ikke har truffet.

Minsteinntektskommunene er de kommunene som historisk har hatt svakest inntektsvekst. Innstillingen til utvalget retter ikke opp dette, slik at de inntektssvake kommunene fremdeles vil få lavere inntekter enn gjennomsnittskommunen. Det er de større og sentrale kommunene som tjener på forslaget til endring, mens de mindre og mellomstore kommunene i distriktene taper. I et slikt omfordelingssystem vil dette opprettholde et system der kommuner med avstandsulemper, svakere utbygget infrastruktur og demografiutfordringer vil ha lavere frie inntekter enn sentrale kommuner som har betre forutsetninger for vekst og i større grad kan påvirke sin egen utvikling. Dersom en skal gjøre noe med dette, må skatteutjevningen omlegges til et nivå på minimum 97 % eller eventuelt utjevnes fullt ut med 100 %.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?