Til hovedinnhold

Solid løft i minstelønna til ansatte i privat helse og omsorg

Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen sammen med mekler Tina Kari Nordengen og NHOs representant Laust Kristian Poulsen.

Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen sammen med mekler Tina Kari Nordengen og NHOs representant Laust Kristian Poulsen. (Foto: André Haugen/Fagforbundet)

Fagforbundet/FO og NHO har, etter mekling, blitt enige om en anbefalt løsning i oppgjøret for private helse- og omsorgsvirksomheter. Dermed blir det ingen streik for medlemmer omfattet av helse- og omsorgsoverenskomsten.

25.10.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 28.10.2022

– Vi har fått et solid løft i minstelønnssatsene, og det har vært viktig for oss. Minstelønnssatsene øker med opptil 36 612 kroner i året med virkning fra 1. mai 2022, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Anne Green Nilsen.

Fagforbundet har vært opptatt av å sikre medlemmene et lønnsoppgjør på nivå med det resten av arbeidslivet har fått i år.

Viktige lokale forhandlinger

Anne Green Nilsen peker på at medlemmene er garantert minstelønnssatsen, som inkluderer det generelle tillegget på 4 kroner per time. I tillegg kommer de lokale forhandlingene, som skal gjennomføres ved hver enkelt virksomhet.

– NHO har forpliktet seg til reelle lokale forhandlinger. Vi forutsetter at de holder ord og forventer at arbeidsgiverne tar med seg lommeboka også her, sier hun.

Bedre betalt for ubekvem arbeidstid

Partene har også blitt enige om et løft i ubekvemstilleggene. Noe kommer allerede nå, og det vil øke trinnvis framover i tid.

– Vi mener dette løfter tilleggene til et rettferdig nivå. Våre medlemmer innen helse og omsorg har krevende yrker hvor mange jobber dag og natt. Nå vil de få mer igjen for dette viktige arbeidet, sier Anne Green Nilsen.

Fornøyd med helheten

– Alt i alt mener vi at vi at vi er godt på vei mot målet om et oppgjør som er på nivå med resten av arbeidslivet, sier Green Nilsen, som påpeker at det forutsetter at arbeidsgiver følger opp de lokale forhandlingene.

– Jeg er spesielt glad for at vi har fått på plass nye ansiennitetstrinn på åtte og 16 år. Vi har jobbet for en god utvikling av lønnssystemet over tid, og det ser vi nå resultatene av, sier Fagforbundets forhandlingsleder.

Fagforbundet har til sammen 837 medlemmer omfattet av helse- og omsorgsoverenskomsten. FO har 63 medlemmer.

Oppgjøret sendes snart ut til uravstemning blant medlemmene.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?