Til hovedinnhold

Nyheter

Sammen i kampen mot sosial dumping

På mandag møtte AU-medlem Trond Finstad næringsminister Jan Christian Vestre og fylkesråd i Viken Edvin Søvik for en samtale om Norgesmodellen. Et viktig arbeid gjøres for å forhindre sosial dumping og for å oppnå et seriøst arbeidsliv.

Nye lovforslag styrker retten til heltid

Regjeringa kommer med nye lovforslag som styrker retten til heltidsstillinger, blant annet at behovet for deltidsansettelse må dokumenteres av arbeidsgiver. – Det viktigste grepet vi kan gjøre for å sikre mer likestilling, er å sikre kvinner retten til hele, faste stillinger, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Forhandlingene om særaldersgrenser starter opp igjen

Etter at regjeringen Solberg gikk fra løftene sine om å forhandle fram nye regler for særaldersgrenser stoppet dette arbeidet opp og særaldersgrensene ble i realiteten fjernet for yngre årskull. Nå starter arbeidet med nytt regelverk opp igjen. - På tide, mener Fagforbundet.

Enighet i Spekter Helse-oppgjøret

Det ble enighet i Spekter Helse A2-delen natt til tirsdag. Oppgjøret omhandler lønn for ansatte i sykehus.

Medleverforskriften må fjernes

De jobber mye mer og tjener mindre. Ansatte i privat barnevern og psykisk helse har 60-120 000 kroner mindre i årslønn enn offentlig ansatte. Samtidig jobber de opptil 34 døgn mer. Medleverforskriften må fjernes, mener tillitsvalgte i Fagforbundet.

Medlemmene sa ja til lønnsoppgjøret i stat og kommune

Medlemmene i stat og kommune har stemt ja i uravstemningene.

700 medlemmer på kamp og publikumsrekord!

Rosenborg kvinner klarte å sette ny publikumsrekord for Norsk Klubbfotball da de solgte 11 636 billetter mot storoppgjøret mot Brann Kvinner. Fagforbundet Trondheim bidro med over 700 solgte billetter, og var en viktig bidragsyter til at det ble satt ny rekord.

Lagarbeid får oss gjennom krisene

Klimakrise, krig og post-koronatid: Norge og Europa møter nå nye og krevende utfordringer framover. Fagforbundets landsstyre mener det internasjonale arbeidet for fred og nedrustning må forsterkes. Samtidig må vi styrke det nasjonale lagarbeidet for å få Norge gjennom krisene.

Kinoansatte kan gå til streik fra torsdag 16. juni

- Kinoansatte trenger en lønn det går an å leve av,  sier Karianne Hansen Heien, Fagforbundets forhandlingsleder.

Kommunal 2022 har åpnet for påmelding

Årets konferanse, Framtidens kommuner, arrangeres 13. - 14. september på Gardermoen. Disse temaene skal opp: Psykisk helse blant unge, kommune-Norges utfordringer og muligheter i åra fremover, barnehagedrift, lokalt trepartssamarbeid, fagbevegelsens rolle i det grønne skiftet og varsling i arbeidslivet.

Enighet i lønnsoppgjøret for Samfunnsbedriftene – bedriftsavtalen

Det ble enighet i forhandlingene mellom LO Kommune og Samfunnsbedriftene om bedriftsavtalen torsdag 9. juni. Hovedkravet var å få på plass et mer rettferdig lønnssystem.

Fikk økt stillingsprosenten til assistenter

I mange år har Sortland kommune hatt en regel om at assistenter i helse- og omsorgssektoren ikke har fått større stilling enn 30 % fast. Fagforbundet tok dette opp våren 2021 og fikk økt det til 50%. Men leder i Fagforbundet Sortland, Hanne Næss, var fremdeles ikke fornøyd.

LO-kongressen er over – her er de viktigste sakene

Denne uka har Fagforbundets 93 delegater på LO kongressen fått gjennomslag for mange saker. Diskusjonene har vært mange, flere av Fagforbundets delegater har vært på talerstolen og snakket om klima, pensjon, kollektivtrafikk, anerkjennelse av Palestina og styrking av fagarbeidernes utdanningsmuligheter.

Tjener du mer eller mindre enn gjennomsnittet?

Hva er egentlig gjennomsnittsinntekta i Norge, og gir det mening å regne på den når noen få mennesker tjener veldig mye mer enn andre? Det er her utregning av medianinntekten kommer inn i bildet. Se hvordan det beregnes.

Sissel Skoghaug valgt til ny nestleder i LO

Fagforbundets nestleder ble valgt til ny nestleder i LO til full applaus fra 315 delegater. – Jeg er veldig glad og stolt over å bli vist tilliten og få representere nesten 1 million fagorganiserte i 25 forskjellige forbund, sier Sissel Skoghaug.

Storrengjøring i arbeidslivet: Vasker for harde livet

Onsdag møtte statsminister Jonas Gahr Støre opp på LO-kongressen for å snakke om regjeringas storrengjøring i arbeidslivet. – Vi lovet en storrengjøring i arbeidslivet etter åtte år med høyrepolitikk. Nå vasker vi for harde livet!

Avverget storstreik i kommunene

Det er enighet i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. – Vi mener dette er et rettferdig og godt lønnsoppgjør for hele laget, sier Mette Nord.

Ragnhild er medlem nummer 400.000!

Mandag passerte Fagforbundet hele 400.000 medlemmer, og det var Ragnhild Severeide i Bergen som ble det magiske medlemmet.

Ola Erik Blæsterdalen: Lyssetter scene og fagforening

Han har lang erfaring som tekniker på fagfeltene lys, lyd, scene og video, og som inspisient. Foreningas fellestillitsvalgt er med andre ord svært god å ha med på laget, spesielt i en arbeidskonflikt. I streik er det avgjørende å synliggjøre folkene og budskapene for å komme seirende ut.

Ny fagforbundsuke i juni

 Midt i tariffkamp og konflikthåndtering må organisasjonen forberede ny fagforbundsuke i juni, i år som tidligere går den av stabelen i uke 25. Med tariffkampanje og stor aktivitet i sosiale medier har Fagforbundet hele våren vært veldig synlig. Det kan videreføres også inn i juni.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?