Til hovedinnhold

Nyheter

Et kronetillegg vil gi mer til de som har minst. Derfor ber Fagforbundet stort sett om kronetillegg og ikke prosenttillegg i lønnsoppgjøret.

Penger, ikke prosenter

Det er store forventninger til årets lønnsoppgjør. Folk venter, med rette, et lønnsløft som gir en reell økning i kjøpekraften. Fagforbundet krever at lønnsoppgjøret gis som et kronetillegg, ikke et prosenttillegg. Se hvorfor!

Meklingsresultatet som avsluttet streiken i NHO-barnehagene ble godt mottatt av medlemmene.

Ja i uravstemning etter NHO-barnehagestreiken

En måned etter at streiken i NHO-barnehagene ble avsluttet, er det klart at medlemmene har stemt et overveldende JA til meklingsresultatet. Dermed er det klart for lokale forhandlinger.

Pris- og lønnsveksten i fjor kommer pensjonistene til gode i år.

Offentlige pensjonister kan vente «lønns»-løft 

Alderspensjonistene i offentlig sektor kan vente et solid løft, både i tjenestepensjon og i folketrygd dette året. Bakgrunnen er nye regler for regulering av pensjon som kom i fjor.  

Jobber i påska.

Jobbe i påska?

Det er mange som holder hjulene i gang mens resten av Norge tar påskeferie. Stille uke, påskeaften - er det helligdager? Hos LO-advokatene finner du en oversikt over hva man har krav på av fri, lønn og tillegg i påskeferien.

Leder i LO, Peggy Hessen Følsvik.

Brudd i lønnsforhandlingene i frontfaget

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom LO og NHO, det såkalte frontfagsoppgjøret. Nå har LO varslet plassoppsigelse for 185 000 medlemmer.

10 tips for tillitsvalgte i korona-tider

Enten du er plasstillitsvalgt eller tillitsvalgt i fagforeninga, er koronasituasjonen noe som påvirker oss alle. Mange møter spørsmål det kan være vanskelig å håndtere der og da. Det viktigste å huske på er at du ikke er alene. Her er noen punkter det kan være greit å bli minnet om.

Fagforbundet ga pengegave til Utøya

I forkant av siste forbundsstyremøtet ble det overrakt en pengegave og lagt ned krans fra forbundet ved lysningen - de berørtes eget, private minnested. Det ble også lagt ned krans ved pumpehuset der blant annet tillitsvalgt i Fagforbundet, Sverre Flåte Bjørkavåg, ble drept.

Ny region, nytt regionsstyre. Denne blide gjengen skal lede Fagforbundet Innlandet fra 1. januar 2020. Bakerst fra venstre: Per Johan Grønlie, Håkon Tosterud, Bjarne Granli, Torhild Linholt, Turid Granum, Stig Arild Bergersen, Ragnhild Kvale, Alexander Dahl, Anders Kollmar-Dæhlin, Tone Melbø, Else Karin Jakobsen, Henning Søbakken, Tone Høiby, Anita Larsen og Anita Monsebakken.Midten: Bjørg Vollan Rydjord, Karianne Sten Solheim, Helene Harsvik Skeibrok, Jon-Inge Hagebakken og Anders Lundhagebak

Fagforbundet Innlandet er stiftet

Som en konsekvens av at Hedmark og Oppland fylker fra 1. januar 2020 blir slått sammen til Innlandet, har Fagforbundet i de to fylkene, i henhold til Fagforbundets vedtekter, valgt å gjøre det samme. Dette har skjedd gjennom en lang og grundig prosess.

Glad og stolt: Nestleder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira.

Fagforbundet Ung verver rekordmange studenter

– Jeg tror hele organisasjonen har noe å lære av hvordan ungdommen har jobbet med dette, sier studentansvarlig og nestleder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira.

Turnusen gjør ansatte illrøde

Vis din stolthet med Fagforbundets profilbilde-­rammer!

Fagforbundet organiserer mange ulike yrkesgrupper. Vis din solidaritet og stolhet på Facebook med en av våre profilbilde-rammer!

Helsefagarbeider ved Drammen sykehus

Krisa må møtes med mer samarbeid

Fagforbundet får nå inn bekymringer fra mange av våre tillitsvalgte i kommuner og helseforetak om manglende personell og ressurser til å håndtere krisa som koronaviruset har skapt. – Fagforbundet har tillit til landets fagmyndigheter og deres håndtering, men det er ingen tvil om at det vil det vil kreve mye av mange, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Måtte bryte forhandlingene: Forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

Fagforbundet: Regjeringa svikter helsearbeiderne

– Regjeringa svikter helsearbeiderne i forslagene til krisetiltak, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

José Luis Rodriguez, Fagforbundets aller første tillitsvalgte i Cutters-kjeden.

Tillitsvalgt i Cutters og styremedlem hos frisørene

Frisør José Luis Rodriguez er tillitsvalgt i Cutters. I mars kom gladnyheten om at Fagforbundet og Virke var blitt enige om en ny tariffavtale for frisørene i denne frisørkjeden.

Forbundslederen er ganske oppgitt over at tilsyn ikke ønsker å utføre tilsyn.

Søksmålet mot Aleris går som planlagt

Til tross for at tilsynsmyndighetene sier nei til å etterforske Aleris, påvirker ikke det selve søksmålet fra forbundets 26 medlemmer. Rettsaken går som planlagt fra 7. januar til 26. mars.

Full lønn under sykdom handler om rettferdighet

Da sykelønnsordningen ble innført for 40 år siden rettet Stortinget opp en urimelig og urettferdig forskjell mellom de som hadde, og de som ikke hadde full lønn under sykdom. Den gangen var det tverrpolitisk enighet om at alle som lever av sitt arbeid skulle ha full dekning for inntektsbortfall ved sykdom.

Tarifforhandlingen i FUS-barnehagene er i mål. F.v: Sveinung Berger, Delta, Herdis Schärer, Fagforbundet, eier av FUS-barnehagene, Eli Sævereid og Gun Hafsaas, Utdanningsforbundet.

Godt oppgjør for de ansatte i FUS-barnehagene

Partene i tariffoppgjøret for FUS-barnehagene har kommet til enighet om en ny tariffavtale. Det økonomiske resultatet er i tråd med frontfaget, med en økonomisk ramme på 2,8 prosent.

- Vi mente vi hadde en løsning som kunne brakt begge oppgjørene (NHO 453 og 481) i havn, sier forhandlingsleder for Fagforbundet Anne Green Nilsen.

Brøt med NHO for å sikre medlemmene likebehandling

Forhandlingene med NHO for ansatte ved private sykehjem endte torsdag 12. november i brudd. Tidligere samme uke brøt forhandlingene blant ansatte i ulike private barnevernsinstitusjoner, asylmottak og Blindeforbundet sammen.

Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg signerer landsoverenskomst for BPA-assistenter sammen med Virke. Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial, til venstre. Arne Løseth i Fagforbundets forhandlingsavdeling til høyre.

Feirer tariffavtale for BPA-assistenter

Brukerstyrte personlige assistenter (BPA) har fått sin første nasjonale tariffavtale med en hovedorganisasjon i dag. Det er grunn til feiring. Fagforbundet forhandlet seg fram til en avtale med Virke.

En skuffet Peggy Følsvik, nestleder i LO måtte innse at forhandlingene om nye særaldersgrenser ikke førte fram.

Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrensene i offentlig sektor

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

Torhild Wibe jobber som avdelingssykepleier i Vestre Viken helseforetak.

Helsefagarbeidere trengs i sykehus

– Skal vi løse framtidas behov for bemanning i sykehusene, da har vi ikke noe valg. Vi må jobbe på en annen måte. Folk må gjøre det de har best kompetanse til, sier prosjektdirektør ved Oslo universitetssykehus, Lena Gjevert.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?