Til hovedinnhold

Offentlige pensjonister kan vente «lønns»-løft 

Pris- og lønnsveksten i fjor kommer pensjonistene til gode i år.

Pris- og lønnsveksten i fjor kommer pensjonistene til gode i år. (Foto: Fagforbundet / Ellisiv Solskinnsbakk)

Alderspensjonistene i offentlig sektor kan vente et solid løft, både i tjenestepensjon og i folketrygd dette året. Bakgrunnen er nye regler for regulering av pensjon som kom i fjor.  

31.03.2023 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 12.05.2023

Allerede i 2021 ba Stortinget regjeringen om å fremme et forslag om at folketrygden i framtida skal reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Dermed vraket Stortinget den urimelige, og mye kritiserte ordningen med underregulering av alderspensjon. Helt fra pensjonsreformen kom ble pensjon under utbetaling regulert med lønnsveksten, minus en fast faktor på 0,75 prosent.  

Det som kanskje ikke er like godt kjent er at denne endringen også gjelder for pensjonen fra KLP og andre offentlige pensjonsinnretninger.  

Prisstigning gir høyere pensjon 

Det vil bety at reguleringen sammenlignet med tidligere år blir høy i år fordi det skal kompenseres for avvik fra i fjor. Som kjent økte både priser og lønninger mer enn de anslagene som lå til grunn for beregninger av lønn- og prisvekst i fjor. Det skal komme pensjonistene til gode i år.  

Beregningen kan ikke gjennomføres enda, fordi anslagene for årets lønns- og prisvekst først blir kjent i revidert nasjonalbudsjett.  Disse tallene kommer ikke før i mai i år.  

Uføretrygden beregnes på en annen måte. Den reguleres med folketrygdens grunnbeløp (G). Det samme gjelder pensjon under opptjening. Grunnbeløpet reguleres i mai hvert år.  

Ikke privat sektor 

De som jobber i privat sektor, kan ikke se like lyst på pensjonssparingen sin. Der er pengene dels plassert i aksjer og som kjent av verdien av aksjene på Oslo børs falt betydelig. For alle de store livselskapene er avkastningen negativ. Det betyr at pensjonskapitalen, de pengene som skal bli framtidig pensjon, har gått ned.  

Det konkrete fallet varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, og med hvor stor del av pengene som er investert i aksjer. Felles for alle er at de har gått med tap, og deler av sparepengene er vekk. Tapet i prosent varierer fra 3,7 prosent med lav risiko til over 13 prosent for de som har en høy risiko. Enkelt sagt: Det blir mindre igjen til framtidig tjenestepensjon.  

Les også i Fagbladet: Hva betyr lønnsoppgjøret for pensjonister?

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?