Til hovedinnhold

Enighet i lønnsforhandlingene Spekter A-del

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon: F.v: Gerd Øiahals, Jacqueline Hopkinson, Kai Nygård, Nora Hagen, Helene Harsvik Skeibrok, Odd Haldgeir Larsen og Bernth-Harry Eliassen.

Fagforbundets forhandlingsdelegasjon: F.v: Gerd Øiahals, Jacqueline Hopkinson, Kai Nygård, Nora Hagen, Helene Harsvik Skeibrok, Odd Haldgeir Larsen og Bernth-Harry Eliassen. (Foto: Kristian Brustad / LO Stat)

Det ble enighet i de sentrale forhandlingene i Spekter-området. Det blir 14.625,- kr i sentrale tillegg.

24.04.2023 av Ingvild Hunsrød
Sist oppdatert: 03.05.2023

Alle får et sentralt tillegg på minimum 14.625,- pr år, men lønn skal forhandles videre i B-delsforhandlingene. Medlemmer som har årslønn på 490.242,- eller mindre (unntatt lærlinger og unge arbeidstakere) får ytterligere et lønnstillegg på 5 850,- kroner. Det sentrale tillegget gjelder ikke for medlemmer i område 10 og 13, for lønnstillegget for disse områdene fastsettes i videre forhandlinger.

–  Resultatet er i tråd med resultatet fra forhandlingene mellom LO og NHO, sier Odd Haldgeir Larsen, forhandlingsleder fra Fagforbundet.

Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2023. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.

Les også hos LO Stat: Enighet i Spekter-oppgjøret

Hjemmekontor

Det skal opprettes et partsarbeid for å undersøke omfang, vilkår og mulige konsekvenser knyttet til bruk av hjemmekontor i virksomhetene. Det er i tråd med Fagforbundets krav om å få undersøkt omfanget av hjemmekontor siden stadig flere jobber hjemmefra.

Forhandlinger på virksomhetene

Nå som det sentrale lønnsoppgjøret er i havn starter forhandlinger på virksomhetene.

Frist for avslutning av de lokale forhandlingene er 16. mai kl. 12:00. Frist for de videre forhandlinger i område 10 Helseforetak med sykehusdrift, 11 Øvrige Helseforetak og 13 Sykehus med driftsavtale avtales senere.

Om Spekterforhandlingene

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde.

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?