ArticleListPage index

Nyheter

Landsmøtet utsatt, ikke avlyst

Landsmøtet 2021 er utsatt, og vil avholdes 17.- 21. oktober 2022. Landsmøtet er forbundets høyeste organ, og blir normalt avholdt hvert fjerde år. Denne landsmøteperioden blir altså på fem år og neste på tre år. Da er vi i rute, igjen.

10.02.2021

Fagforbundet jubler for skolesekretærene i Sandefjord

Skolesekretærene seiret i Sandefjord og får fortsette å gjøre den viktige jobben sin der de hører hjemme, på skolene. - Vi er kjempeglad for budsjettforliket som sikrer at skolesekretærene forblir fysisk på skolene i noen år til, sier Carol Nyland Rasmussen, leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet Vestfold og Telemark .

09.02.2021

Vil du delta i et forskningsprosjekt om tillitsbasert kommune?

Jobber dere med tillitsbasert styring i kommunen? Da ønsker Nordlandsforskning å komme i kontakt med dere!

08.02.2021

Fagforbundets arbeid med FNs bærekraftmål

– Å svekke Arbeidsmiljøloven og angripe sykelønnsordningen strider mot FNs bærekraftmål om anstendig arbeid, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets Arbeidsutvalg.

02.02.2021

Thore Wiig Andersen, teoLOgene

Han skulle bli klassisk sanger. I stedet ble han prest, og før jul ledet han den historiske kirkestreiken.

29.01.2021

Kommentaren fra Nettavisen-redaktør om Stendi-rettssaken kan ikke stå uimotsagt

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum kommenterer ankesaken mot Stendi 26. januar. Kommentaren inneholder en rekke påstander som ikke kan stå uimotsagt. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett omfatter 22 medlemmer av Fagforbundet som har gått til massesøksmål for å bli definert som arbeidstakere, ikke konsulenter uten rettigheter.

28.01.2021

Fagforbundet: – Angrep på streikeretten

– Vi er opprørt over at regjeringa griper inn med tvungen lønnsnemnd i en streik der Fagforbundet og FO har foretatt et svært ansvarlig streikeuttak. Vi har nettopp vært opptatt av å hindre fare for liv og helse. Dette er et angrep på den frie streikeretten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

26.01.2021

Enighet for organisasjonsmedlemmer i kirken

Det er enighet mellom Fagforbundet og Kirkens arbeidsgiverforening om en ny tariffavtale for forbundets organisasjonsmedlemmer i KA-området.

22.01.2021

Mekling ga forbedret avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter

Det ble ikke streik i meklingen med NHO Mat og Drikke om avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter. Resultat forelå natt til torsdag 21. januar.

21.01.2021

NHO-streiken i private omsorgsbedrifter: ­– Fagforbundet har vært ansvarlige

Tidligere denne uken gikk virksomhetslederen i Frelsesarmeens barnehager ut og sa at de er sterkt kritiske til at Fagforbundet «velger å bruke barnehager som lønnskamparena under en pandemi». Forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet mener kritikken bommer. – Vi har vært ansvarlige, understreker hun.

14.01.2021

Mekling i kirkestreiken 10. januar

I en felles oppdatering skriver arbeidstakerorganisasjonene som er i streik i kirken at de har siden 30. desember hatt kontakt med riksmekleren, men hun har foreløpig ikke funnet grunnlag for å innkalle partene til ny mekling.

04.01.2021

Lønnsforhandlingene fortsetter etter jul

Hovedoppgjøret 2020 kom først i gang i september og har vært intenst og krevende for hele organisasjonen. Kommuneoppgjøret i KS, Oslo kommune, Staten og deler av Spekter er i havn, sammen med flere andre områder. Men noen områder ligger fremdeles på vent hos riksmekleren, og Fagforbundet er inne i en streik i kirkelig sektor.

17.12.2020

Topper vervemål – gir æren til plasstillitsvalgte

Både Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo og Fagforbundet Lillestrøm har vervet flere enn de hadde satt som mål i 2020. Leder i Oslo, Berit Tevik, og leder i Lillestrøm, Iren Bekkevold Berg, gir æren til de plasstillitsvalgte.

10.12.2020

Taper stort på å bli ufør

Uføre med særaldersgrenser taper nesten hele tjenestepensjonen fra de når særaldersgrensa til de når 67 år. Årsaken er en feil i regelverket ingen gidder å rette opp.

08.12.2020

Vant andreplass i novellekonkurransen

Steinar Hasselø hadde ikke skrevet noe skjønnlitterært på 40 år da han i vår så annonsen i Fagbladet, og bestemte seg for å delta i Fagforbundets og Fagbladets skrivekonkurranse.

07.12.2020

Ny revisorlov vedtatt

Omsider har Stortinget vedtatt ny revisorlov. Loven er en viktig seier og anerkjenner endelig kommunerevisorene, hvorav flere er medlemmer i Fagforbundet.

07.12.2020

Ingen midler til frilansere og selvstendig næringsdrivende i ny krisepakke

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende. I den siste krisepakken på 17,7 milliarder er det hovedsakelig bedrifter som er prioritert. Det er lite igjen til lavtlønte og vanlige arbeidsfolk.

04.12.2020

Flyforsinkelse ga symaskiner til Fagforbundets SOS-barneby

Da Fagforbundets delegasjon besøkte vår SOS-barneby i Huambo, Angola i 2018, ble flyet hjem kraftig forsinket. Det førte til at alle reisende fikk erstatning fra flyselskapet. Disse pengene gikk til å kjøpe inn tolv symaskiner.

03.12.2020

Fagforbundet kaprer stadig flere med høyere utdanning

I januar 2020 startet LO sammen med elleve forbund verve- og organisasjonskampanjen «LO for alle». Målet er å verve og beholde flere med høyere utdanning. Og til tross for koronapandemien er arbeidet godt i gang.

02.12.2020

Voksesmerter i nye kommuner

I løpet av kommunereformen er 119 kommuner blitt til 47 nye. Sammenslåing av kommuner og fagforeninger har ikke gått helt smertefritt for seg i den nye storregionen Viken, selv om Fagforbundet har vært godt rusta.

25.11.2020