Til hovedinnhold

Nyheter

Årets renholder jobber i Sporveien Trikken

Mandag 5. desember, på renholdernes dag, ble Zeeshan Mohammad Shafique i Sporveien Trikken tildelt prisen «Årets renholder» for 2022.

Ny veiviser for Fagforbundet

Blant de mange sakene landsmøtet behandlet var også vedtak av Fagforbundets nye prinsipp- og handlingsprogram. Det nye programmet skal være veiviser og rettesnor for Fagforbundets arbeid de kommende tre årene, fram til neste landsmøte.

Kampen om pensjon er internasjonal

Det er en internasjonal trend å forsøke å redusere pensjonsytelsene, slik som blant annet levealdersjusteringene sørger for i Norge.  Men streiken i barnehagene er en av de få kampene fagbevegelsen tar for å forbedre pensjonsnivået, ikke bare forsvare dagens ordninger.

Lokalsamfunnskonferansen 2023

Strømpriser, beredskap, fastlegekrise - konferansen for lokalsamfunnene skal igjen avholdes fysisk - på Gardermoen 10-11. januar. Den vil belyse konsekvenser av at viktige samfunnsstrukturer og tjenester sentraliseres. Næringspolitikk for levedyktige lokalsamfunn, lokaldemokrati og tillit, beredskap og helsetjenester er noe av det rikholdige programmet.

Forlik får ned forskjellene

– Et budsjett for å redusere forskjeller, og som vil trygge vanlige arbeidsfolk, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord om forslaget til statsbudsjett som regjeringspartiene har blitt enig med SV om.

Brudd i forhandlingene på NHO 453 – Oppgjøret går til mekling

Det ble i dag brudd i forhandlingene med NHO i årets hovedoppgjør i NHO 453.

Høyres alternative budsjett rammer de som har minst

Høyre fortsetter sin usosiale kutt-politikk fra da de satt i regjering. – Høyre viser sitt sanne jeg når de finansierer skattekutt til de rikeste med kutt i fagforeningsfradrag til arbeidsfolk, feriepengene til arbeidsledige og bistand til verdens fattigste, sier nestleder i Fagforbundet Odd Haldgeir Larsen.

Terrorstemplet for jordbruk og fiske

"Representanter for den norske hæren stormet i dag lokalene til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Organisasjonen er erklært ulovlig, og lokalene er stengt ned med en jernplate som er sveiset foran inngangen".

Sammen i kampen mot sosial dumping

Regjeringa og Fagforbundet er enige om at Norgesmodellen blir et viktig verktøy i kampen mot sosial dumping. Nå har arbeidet startet og det gjøres side om side.

Heltene fra barnehagestreiken seiret

De siste fem ukene har det pågått en intens barnehagestreik i store deler av landet. Resultatet er klokkeklart. Våre medlemmer har fått en mer anstendig pensjon som skal vare livet ut. Det hadde ikke gått uten Fagforbundets dyktige og engasjerte tillitsvalgte.

Tydelig foreldrestøtte til streikende

"Jeg er så sliten!" "Jeg håper dette løser seg snart!" "Hvordan blir det neste uke igjen?". "Hvor lenge har de sett på TV i dag egentlig?". "Jeg må nok jobbe utover kvelden." "Snart klikker det for meg!" Slik åpnet barnehageforelder Erika Steinholt Mortensen talen hun holdt på støttemarkering for de streikende.

500 nye ut i barnehagestreik fra mandag

Trapper opp: Fagforbundet og Utdanningsforbundet tar ut over 500 nye medlemmer i streik fra 14. november. Da vil det totalt være over 3600 barnehageansatte ute i streik.

Barnehageeiere har tjent over 40 millioner offentlige kroner på streiken

Kommunene dekker nesten 90 prosent av driftsutgiftene til private barnehager. Nå får de full utbetaling selv om de slipper å betale lønn til ansatte i streik.

Pensjon i PBL - en kort forklaring

Vi streiker for en anstendig pensjon i PBL-barnehagene. Nå har vi klippet og limt sammen ny tusjevideo som sammen med den første videoen enkelt forklarer utfordringene med kostnadsfordelingen og AFP i PBL-området .

Vil lovfeste fritidsklubbtilbud i kommunene

– Fagforbundet har mange tillitsvalgte som er opptatt av kulturområdet, sier May-Britt Sundal, leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst. Hun mener at regjeringa må lovfeste fritidsklubbtilbudene i Kommune-Norge.

Solid løft for nyansatte i kirken

Fagforbundet og KA ble etter lange og harde forhandlinger enige om en ny tariffavtale for ansatte i kirken, tidlig på morgenkvisten 29. oktober.

Advokatforsikring til redusert pris - forlenget frist

For å gi litt ekstra tid i førjulsstria forlenger vi fristen for bestilling av LOfavør Advokatforsikring til 7. desember.

Ingen streik i dyreklinikkene

Etter mekling ble Fagforbundet og NHO Mat og drikke enige om en løsning i oppgjøret for dyrepleiere og klinikkassistenter.

Fagforbundet fortsetter kampen for god særalderspensjon

Delegatene fra samferdsel og teknisk vedtok å styrke Fagforbundets politikk for særaldersgrenser da de var samlet på Landskonferansen 2022.

– Vi er eit fantastisk lag

Det var mange delegatar på talarstolen i laupet av landskonferansen, som løfta mange viktige yrkespolitiske problemstillingar. – Vi er eit fantastisk lag som eg gler meg til å leie i tre nye år, seier ein stolt Iren Luther.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?