Til hovedinnhold

Fagforbundet ga pengegave til Utøya

I forkant av siste forbundsstyremøtet ble det overrakt en pengegave og lagt ned krans fra forbundet ved lysningen - de berørtes eget, private minnested. Det ble også lagt ned krans ved pumpehuset der blant annet tillitsvalgt i Fagforbundet, Sverre Flåte Bjørkavåg, ble drept.

21.08.2020 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2021

Samtidig kom Fagforbundet med en donasjon på 250 000 kroner.


Stian Bromark / Agenda

- Den svært generøse gaven fra Fagforbundet kommer godt med i ei vanskelig tid. Pengene vil gå til å opprettholde og styrke aktivitetene våre og vi er svært takknemlig for bidraget, sier daglig leder i Utøya AS, Jørgen Frydnes. 

Trenger inntektene

Driften på Utøya er sterkt påvirket av korona-tiltakene. Seminarer, konferanser, sommerleire og en rekke andre arrangementer som skulle funnet sted på Utøya er kansellert, fra mars og frem til nå.

- Mange er overrasket over å høre at Utøya er organisert som et non-profit aksjeselskap - altså er vi helt uten uten offentlig finansiering. Dermed er bortfall av omsetning fra arrangementer en svært krevende situasjon. Men vi er overbevist om at vi skal komme oss gjennom denne krisen også, sier Utøya-lederen. 

Jobber for engasjement og demokrati

Utøya er i dag en åpen, tilgjengelig og inkluderende arena for å engasjere, lære og minnes. Det tilrettelegges for politisk engasjement, debatt og deltakelse. I generasjoner har sommerleirene på Utøya vært en arena for ungdom til å få innsikt i demokratiarbeid og for å øke sitt politisk engasjement. I tillegg til AUF sin store leir med tusen deltagere, arrangeres det en rekke andre leire hvert eneste år.

Demokrativerkstedet på Utøya er et sted hvor både norsk og utenlandsk ungdom møtes for å utveksle idéer, tanker og synspunkter og få verktøyene man trenger for å møte demokratiske trusler - som ekstremisme, intoleranse og diskriminering. 

- Demokrativerkstedet er et tilbud der man lærer om 22. juli for å minnes, men også for å engasjere seg og bygge en demokratisk kultur og inspirere til å utøve samfunnsansvar i sin hverdag, sier Frydnes. 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?