Til hovedinnhold

10 tips for tillitsvalgte i korona-tider

Enten du er plasstillitsvalgt eller tillitsvalgt i fagforeninga, er koronasituasjonen noe som påvirker oss alle. Mange møter spørsmål det kan være vanskelig å håndtere der og da. Det viktigste å huske på er at du ikke er alene. Her er noen punkter det kan være greit å bli minnet om.

20.03.2020 av informasjonsavdelingen og organisasjonsenheten
Sist oppdatert: 20.03.2020

1. Behold roen

Står du midt i en storm av telefoner og medlemshenvendelser er det viktig å beholde roen. Vi tar bedre beslutninger når vi er rolige og kontrollerte i situasjonen. Stopp opp, lukk øynene og ta fem dype pust med magen. Hva? Hvorfor?

2. Bruk tid på medlemmene

Ta kontakt med de som er berørte, det er medlemmene vi er til for. Når det spisser seg til, velger flere å organisere seg. Vi ser det ved streik og vi ser det i kriser. Lite er mer vervende enn god medlemshåndtering i krisetider.

Lytt til dem som tar kontakt. Deres problem kan berøre mange, og kanskje trenge nasjonal oppfølging - eller det kan løses lokalt. Er folk fornøyd med fagforeninga og Fagforbundet?

3. Fordel ansvar

Du trenger ikke gjøre hele jobben alene. Bruk hele styret i fagforeninga, fordel oppgaver, og tenk over om det er ressurspersoner i karantene eller permisjon som har tid til overs.
Har dere gode nok kanaler for kommunikasjon og arbeidsfordeling i styret når dere ikke kan møtes fysisk?

4. Finn ut av konsekvensene for virksomhetene dere organiserer

Har koronakrisen en umiddelbar virkning på virksomheten? Kommer den til å ha en fremtidig virkning på virksomheten? Vi ser at permisjonvarsler kommer på nye områder. Jo tidligere dere ser utfordringen, jo bedre forberedt er dere på å finne løsningen.

5. Bruk forbundsregionen, kompetansesenteret og fagforeninga

Du står ikke alene. Som plasstillitsvalgt kan du ta kontakt med fagforeninga hvis du trenger hjelp. Forbundsregionen har ansvaret for at fagforeningene fungerer. Får du spørsmål du ikke har svar på kan forbundsregionen eller kompetansesenteret være rette organ å kontakte for fagforeninga. Kompetansesenteret har ansvar for lønns - og arbeidsvilkår og arbeidsrett og trer støttende til når det oppstår konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om lønn, arbeidstid, oppsigelse og andre forhold som er regulert i avtaleverket. 

6. Kan dere påvirke lokale krisepakker og omdisponering av stillinger?

De fleste kommuner og fylker er nå i gang med egne krisepakker og omdisponeringer av folk. Har vi gode innspill å komme med? Vi som forbund kjenner ofte vel så godt til hvor skoen trykker og hvilke ressurser man kan spille på. Fagforbundets samfunnsansvar vil bli satt pris på i ettertid. 

7. Spre ordet - kommuniser informasjon ut til medlemmene

Bruk sosiale medier, e-post, SMS og andre kanaler. Fortell om kreative løsninger, permitteringer, men også det daglige arbeidet. Del bilder og skriv hva dere gjør i sosiale medier. Husk at sosiale medier er toveiskommunikasjon – det betyr at folk som stiller spørsmål eller kommenterer, bør få svar.

Tips lokalavisa om gode historier. Skriv dagsaktuelle leserbrev eller om viktigheten av å organisere seg. Vi verver i krisetider.

8. Hold deg orientert om utviklingen

Det er mange nyttige nettsider, og viktig å følge med på lokale medier, Fagbladet og andre ressurssider. Her er noen av dem:

9. Lær av prosessen

Det kommer en dag i morgen. Uansett hvor lenge dette varer, er det verdifull læring organisatorisk og politisk. Finner dere måter og jobbe smartere på? Politisk ser vi nå hvor det er svikt og mangler i rutiner og beredskap. Vi kan stille krav til hvordan vi bedre håndterer neste krise. 

10. Husk - du er fantastisk!!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?