Til hovedinnhold

Fagforbundet Innlandet er stiftet

Ny region, nytt regionsstyre. Denne blide gjengen skal lede Fagforbundet Innlandet fra 1. januar 2020. Bakerst fra venstre: Per Johan Grønlie, Håkon Tosterud, Bjarne Granli, Torhild Linholt, Turid Granum, Stig Arild Bergersen, Ragnhild Kvale, Alexander Dahl, Anders Kollmar-Dæhlin, Tone Melbø, Else Karin Jakobsen, Henning Søbakken, Tone Høiby, Anita Larsen og Anita Monsebakken.Midten: Bjørg Vollan Rydjord, Karianne Sten Solheim, Helene Harsvik Skeibrok, Jon-Inge Hagebakken og Anders Lundhagebak

Ny region, nytt regionsstyre. Denne blide gjengen skal lede Fagforbundet Innlandet fra 1. januar 2020. Bakerst fra venstre: Per Johan Grønlie, Håkon Tosterud, Bjarne Granli, Torhild Linholt, Turid Granum, Stig Arild Bergersen, Ragnhild Kvale, Alexander Dahl, Anders Kollmar-Dæhlin, Tone Melbø, Else Karin Jakobsen, Henning Søbakken, Tone Høiby, Anita Larsen og Anita Monsebakken.Midten: Bjørg Vollan Rydjord, Karianne Sten Solheim, Helene Harsvik Skeibrok, Jon-Inge Hagebakken og Anders Lundhagebak (Foto: Fagforbundet)

Som en konsekvens av at Hedmark og Oppland fylker fra 1. januar 2020 blir slått sammen til Innlandet, har Fagforbundet i de to fylkene, i henhold til Fagforbundets vedtekter, valgt å gjøre det samme. Dette har skjedd gjennom en lang og grundig prosess.

21.11.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 21.11.2019

Et prioritert tema i denne prosessen har vært arbeidet med å etablere en felles organisasjonskultur. Det har i perioden blitt avholdt flere fellesmøter og samlinger. Tillitsvalgte fra de to fylkene har på denne måten blitt bedre kjent med hverandre og lagt grunnlag for dannelsen av Fagforbundet Innlandet.

19. – 20. november ble det holdt stiftelsesmøte hvor Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland ble nedlagt, og Fagforbundet Innlandet blir stiftet fra 1. januar 2020.

Ny region - ny ledelse

Helene Harsvik Skeibrok, Fagforbundet Hamar, ble valgt til regionsleder, mens  
Jon Inge Hagebakken fra Fagforbundet Elverum og Karianne Sten Solheim fra Fagforbundet Gran ble valgt som nestledere.

– Selv om Fagforbundet Innlandet er en kamporganisasjon for våre medlemmers rettigheter og også skal jobbe for en solidarisk og sosial samfunnsutvikling, skal man internt i organisasjonen ha fokus på å bygge en kultur basert på lojalitet, raushet, respekt og ærlighet, heter det i pressemeldingen fra den nye regionen.

Moelv blir nytt hovedkontor

Fagforbundet Innlandets hovedkontor blir fra mars 2020 lokalisert i Moelv. Der vil ansatte, frikjøpte tillitsvalgte og Kompetansesenteret for Østlandet få sin hovedarbeidsplass. De tillitsvalgte skal også drive utadrettet virksomhet med fokus på oppfølging av regionens 42 fagforeninger. En viktig del av deres arbeidsoppgaver vil derfor være knyttet til oppsøkende virksomhet ute i regionen.

– Fagforbundet Innlandet vil ha fokus på gjøre de tillitsvalgte gode, så alle av våre medlemmer blir ivaretatt, sier den nyvalgte lederen, Helene Harsvik Skeibrok.

Lokalt vil Fagforbundet Innlandet ha over 1200 tillitsvalgte spredt ute på arbeidsplassene og i de lokale fagforeningene.

– Et hovedfokus, selv i en så geografisk stor region, vil derfor være å videreføre en nærhet til våre over 33 000 enkeltmedlemmer, sier Skeibrok.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?