Til hovedinnhold

Kampen mot privatisering er en global trend

PSI kongress 2023 - People over profit

PSI kongress 2023 - People over profit (Foto: PSI/Jamie-Max)

“People over profit” er tema for Public Services International (PSI)-kongressen i Geneve 14. – 18. oktober 2023. Her samles fagforeninger for offentlig ansatte over hele verden for erfaringsutveksling og for å vedta ny politikk.

17.10.2023 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 18.10.2023

– Det er en bred motstand i mange sektorer og i alle kontinenter mot privatisering og markedsstyring av nødvendige og kritiske offentlige tjenester, sa Andrew Cumbers, professor ved Universitetet i Glasgow og bidragsyter til fellesskapet Public Future, fra PSI-kongressens talestol.  

Professor ved Universitet i Glasgow, Andrew Cumbers innleder på PSI kongress 2023.
Professor ved Universitet i Glasgow, Andrew Cumbers innleder på PSI kongress 2023. (Foto: PSI)

Public Futures kartlegger eksempler der det offentlige tar tilbake privatiserte og konkurranseutsatte tjenester.

Kvalitet og pris er motivasjonen

På PSIs talerstol forklarte Cumbers at der de har funnet motivasjonen for rekommunalisering eller avprivatisering av tjenestene så oppgir 31 prosent dårligere kvalitet eller at de ikke har fått kvaliteten som lovet. 24 prosent sier det er på grunn av manglende innsparing ved å sette det ut til private.

– Politikere over hele verden, og fra alle politiske ideologier, tar tilbake velferdstjenestene fordi de ikke får det de har blitt lovet av de private selskapene, verken i kvalitet eller pris, sa Cumbers.

Fagforbundet har også bidratt til Public Futures database med eksempler fra Norge, slik som avfallshåndteringa i Kragerø etter den store RenoNorden-konkursen, kansellering av avtalen om renhold i Tromsø kommune og sykehjemmene i Oslo der enkelte ansatte gikk opp over 100 000 kroner i lønn.

Sterkere sammen - også internasjonalt

– Budskapet fra offentlig ansatte er tydelig. People over profit, folk foran profitt, sier leder av Fagforbundet Mette Nord. Hun er også president av European Federation of Public Service Unions (EPSU).

– Tillitsvalgte fra hele verden har vært oppe på talerstolen og snakket om hvordan privatisering og konkurranseutsetting har tappet penger fra velferden og de ressursene medlemmene har for å skape gode tjenester. Samtidig øker de private kommersielle, multinasjonale selskaper sin profitt ved å senke deres lønns og arbeidsvilkår, fortsetter hun.

Fagforbundets leder setter både det europeiske og internasjonale samarbeidet høyt.  

– Det er viktig å møtes på tvers av landegrenser og kontinent, utveksle erfaringer og lære av de kampene vi har felles. Du er sjelden alene, og vi står sterkere sammen, sier Nord.

I tillegg til Fagforbundet består den norske delegasjon til PSI av NTL, LO Stat, Fellesorganisasjonen, Norsk sykepleierforbund, NITO, Delta og YS Stat.

Norges delegasjon på PSI 2023
Norges delegasjon på PSI 2023 (Foto: Renate Tårnes)

Les mer om fellesskapet Public Futures og let fram gode eksempler på rekommunalisering i deres database.

Sektorene forskerne har sett på og kategorisert i databasen er vann, energi, telekommunikasjon, helse og sosial, administrative oppgaver, utdanning, transport og avfallshåndtering. Public Futures er etablert gjennom et samarbeid mellom Transnational Institute, Universitetet i Glasgow og PSI.

Kilde: Public Futures databaserapport fra mars 2021.  

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?