Til hovedinnhold

Ny fellesopplæring til KS Hovedavtale

Nå blir det lettere å få svart belte i Hovedavtalen i kommunen.

Nå blir det lettere å få svart belte i Hovedavtalen i kommunen. (Foto: Mostphotos)

Forhandlingspartene i kommunesektoren har laget en serie opplæringsfilmer for tillitsvalgte om Hovedavtalen i KS. Filmene skal gi lokale parter en felles forståelse og kunnskap om hovedavtalen, og betydningen av et velfungerende partsamarbeid for å kunne utvikle gode kommunale tjenester.

30.10.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 31.10.2023

Med de nye filmene blir Hovedavtalen i KS lettere å tolke og forstå for tillitsvalgte i området. En hovedavtale tar for seg grunnleggende spilleregler i arbeidslivet og inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold. Den omhandler ikke lønn.

Den nye opplæringen i KS består av fem deler: En innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS, og fire deler med sentrale temaer i Hovedavtalen.

I innledningen hører du Mette Nord (LO Kommune), Steffen Handal (Unio), Trond Ellefsen (YS Kommune), Tonje Leborg (Akademikerne kommune) og Tor Arne Gangsø (KS) snakke om blant annet partenes felles ansvar for utvikling av kommunale tjenester.

Dekker bredt - og gir praktiske råd

Det anbefales at partene på sentralt nivå i kommunen/fylkeskommunen i fellesskap gjennomgår opplæringen. Kommunedirektør/HR-funksjonen og hovedtillitsvalgte bør deretter bli enige om hvordan fellesopplæringen skal organiseres og gjennomføres i resten av kommunen/fylkes-kommunen.

De lokale parter kan vurdere hvilke deler av opplæringen som er aktuell for ledere og tillitsvalgte på de enkelte arbeidsplasser i kommunen/fylkeskommunen. Del 3 inneholder praktiske råd og tips for drøfting av tillitsvalgtordningen. Denne delen er mest relevant for kommunedirektør-/hovedtillitsvalgtnivået i kommunen/fylkeskommunen.

Kan sees enkeltvis

De enkelte delene varer mellom 12 og 30 minutter og kan sees enkeltvis eller i sammenheng, men det anbefales at del 1 om Hovedavtalens formål og samhandling og del 2 om formelle spilleregler og kontaktformer sees i sammenheng.

Vi viser også til hovedavtalen del B § 1-5, og anbefaler at fellesopplæringen etterfølges av felles refleksjon over eget samarbeid og utøvelse av medbestemmelse.

Vi minner om at de lokale parter årlig skal gjennomføre evalueringsmøter om hovedavtalen, hvor erfaringer knyttet til samarbeidet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver drøftes.

Dette er filmene:

Innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS (17m 22s)

KS-partene

Fellesopplæring del 1: Hovedavtalens formål og samhandling (31m 30s)

opplæring hovedavtalen

Fellesopplæring del 2: Formelle spilleregler og kontaktformer (21m 37s)

Opplæring hovedavtalen

Fellesopplæring del 3: Tillitsvalgtordningen – Struktur og frikjøp (19m 55s)

Opplæring

Fellesopplæring del 4: Klima og miljø i partssamarbeidet (12m 47s)

opplæring

Se også hovedavtaleveilederen

Som en viktig kilde til mer informasjon om hvordan hovedavtalen skal forstås og bør praktiseres, vises også til hovedavtaleveilederen: Veileder til Hovedavtalen (pdf)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?