Til hovedinnhold

Gazas befolkning trenger beskyttelse - stopp massedrapene

Norsk Folkehjelp og fagforbundet samarbeider om å  gi støtte til den palestinske organisasjonen Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

Norsk Folkehjelp og fagforbundet samarbeider om å gi støtte til den palestinske organisasjonen Union of Agricultural Work Committees (UAWC). (Foto: Norsk Folkehjelp)

Krigen mellom Israel og Hamas har pågått i over en måned, med massedrap, massive ødeleggelser og enorme lidelser for sivilbefolkninga. Fagforbundet fordømmer på det sterkeste alle angrep på sivile fra begge parter.

09.11.2023 av Uttalelse fra Fagforbundets forbundsstyre, 8. november 2023
Sist oppdatert: 09.11.2023

Nå er rundt 1,4 millioner mennesker fordrevne på Gazastripen uten beskyttelse og uten nok mat, vann, medisiner og tilstrekkelig helsepersonell.

Tida er i ferd med å renne ut

Fagforbundet gir full støtte til den norske regjeringas tydelige uttalelser om at krigens regler er brutt både av Hamas og Israel. Det internasjonale samfunnet kan ikke fortsette å se bort mens dødstallene stiger for hver dag. Mer enn 10.000 palestinere er drept, hvorav mer enn 4.000 er barn. I tillegg er hundrevis av barn savnet under ruinene. Ett barn blir drept hvert tiende minutt i Gaza. FN-eksperter advarer om at tida renner ut for å forhindre folkemord og humanitær katastrofe i Gaza. Nå trengs det handling!

Alle virkemidler må tas i bruk for å stoppe krigen

Gazas befolkning trenger en umiddelbar og betingelsesløs våpenhvile. Verdenssamfunnets oppfordringer til partene om å overholde krigens regler, blir bastant avvist. Bombingen må slutte og gislene må frigis umiddelbart. Hvert minutt teller for å redde liv.

Israel og Hamas viser ingen vilje til å komme til enighet, og medlemmer av FNs sikkerhetsråd bruker vetoretten mot forslag om våpenhvile. Derfor må Norge og andre land bidra til å legge press på partene også med andre virkemidler enn med diplomati og forhandlinger.

FNs sikkerhetsråd må pålegge parter som bryter krigens regler en umiddelbar og omfattende våpenembargo. USA er den største leverandøren av våpen til Israel. Norske myndigheter må forhindre at våpen produsert ved amerikanske fabrikker, som er helt eller delvis norskeide, brukes i krigen i Gaza.

Krigsforbrytelser må stoppes og straffeforfølges

Terrorangrepet fra Hamas 7. oktober var sjokkerende brutalt, men det er i høyeste grad også Israels bombing av sivilbefolkninga i Gaza. Israels krigføring viser en total mangel på respekt for at hvert liv er like mye verdt, på prinsippene i krigsretten om proporsjonalitet. Bombingen skjer under dekke av «retten til å forsvare seg» og «retten til væpnet frigjøringskamp». Israel har gjennom sin 56 år lange okkupasjon og 16-årige blokade av Gaza vist at folkeretten ikke respekteres. Bombingen av Gaza er også et klart brudd på humanitærretten.

Goldstonerapporten, FNs rapport om Gazakrigen i 2008/2009, slår fast at både Israel og Hamas gjorde seg skyldige i krigsforbrytelser. Dessuten begikk Israel alvorlige brudd på humanitærretten, og trolig også forbrytelser mot menneskeheten, i følge rapporten.

Det har gått åtte år siden den internasjonale straffedomstolen (ICC) startet etterforskning av krigsforbrytelser begått etter krigen på Vestbredden, Øst-Jerusalem og på Gazastripa i 2014. Det er uholdbart at etterforskningen ikke har ført til arrestordrer. Individuelt ansvar er viktig for straffeforfølgelse, men det er også nødvendig at noen stilles til helhetlig ansvar for lidelsene krigen påførte sivilbefolkninga.

Fagforbundet oppfordrer den norske regjeringa til å ta initiativ til, og stille med ressurser til, et kontor i nærområdet som skal granske krigsforbrytelser.

For å forhindre nye massakrer i og utenfor Midtøsten, er det nødvendig at straffefrihet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten ikke lenger er et alternativ. Dette arbeidet må settes i gang omgående.

Israel må betale gjenoppbyggingen av Gaza

Fagforbundet oppfordrer den norske regjeringa til å ta en aktiv rolle i å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene i Gaza. Israels bombing har rammet sivile, infrastruktur, offentlige tjenester og FN-bygninger helt fra Gaza ble bombet første gang i 2008/2009.

Lidelsene til befolkninga tar ikke slutt når krigen er over. Blokaden og de gjentatte bombingene av Gaza fratar palestinerne livsgrunnlaget, matvaresikkerheten, utdanning, helse, husly, energi og vannressurser. Det er uholdbart at det internasjonale samfunnet må ta regningen for gjenoppbyggingen hver gang Gaza blir bombet.

Fagforbundet ber Norge foreslå at FN oppretter en erstatningskommisjon. Israel, de palestinske selvstyremyndighetene og Hamas må forpliktes til et samarbeid med FN om mandat og omfang.

Tostatsløsning må basere seg på folkeretten

Det er tretti år siden den midlertidige Osloavtalen ble inngått. Mange har hevdet at de stadige utvidelsene av de folkerettsstridige, israelske bosettingene, og manglende fredsforhandlinger, har ført til at tostatsløsningen er død. 7. oktober ble også en eventuell enstatsløsning lagt død.

Israelere og palestinere har like stor rett til å leve i fred og sikkerhet. Fagforbundet ber den norske regjeringa jobbe for en tostatsløsning basert på folkeretten. Det internasjonale samfunnet har en moralsk plikt til å bistå til opprettelsen av en palestinsk stat og til en økonomisk og demokratisk utvikling i den nye staten.

Palestinerne har levd i generasjoner med fordrivelse, okkupasjon, anneksjon, blokade, apartheid og som flyktninger. Nå drepes rundt ett tusen barn hver uke i bomberegnet i Gaza. Smertegrensen er langt overskredet for hva palestinerne – og den siviliserte verdensopinionen – skal tåle av ord uten handling.

Les mer:

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?