Til hovedinnhold

Bussjåførenes sikkerhet på agendaen i Norge og Europa

Bussbransjen arrangerer seminar under Busworld i Brussel i oktober

Bussbransjen arrangerer seminar under Busworld i Brussel i oktober (Foto: Kollektivtrafikkforeningen)

I Fagforbundet har tillitsvalgte og verneombud slått alarm om dårlig kollisjonsbeskyttelse for bussjåfører. Nå skal en samlet bussbransje til Brussel for å dra lasset sammen.

04.10.2023 av Torgeir Holm
Sist oppdatert: 05.10.2023

Det siste tiåret har flere ulykker tragisk demonstrert at bussjåfører har en altfor dårlig beskyttelse på jobben. Selv kollisjoner i relativt lav hastighet har endt med dødsulykker. Det er grunn til å tro at både skader og dødsfall kunne vært unngått, dersom alle busser hadde hatt frontbeskyttelse. Fagforbundet har tatt opp behovet for bedre sikkerhet for bussjåfører gjentatte ganger det siste tiåret.

Fersk lovendring er et steg på veien

I Norge har myndighetene etter hvert kommet på banen med strengere krav til beskyttelse i en del bussklasser. 1. oktober trådte nye regler om forsterket frontkonstruksjon for kollisjonssikkerhet tilsvarende krav i lastebiler i kraft. Men det er begrenset hvor mye vi kan løse i Norge alene, ettersom bussene selges i et internasjonalt marked.

Ove Andreas Solberg er nestleder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet og har selv bakgrunn som bussjåfør. - I hvilke andre bransjer ville man godtatt at ulykker helt nede i 30 km/t ender med dødsfall, spør han retorisk.

- Det skjer heldigvis noe, men de endringene vi har fått innført er bare et skritt på veien. Situasjon er fremdeles uakseptabel. Samtidig er jeg stolt over at Fagforbundet har tillitsvalgte og verneombud som tar tak i det og bidrar til reelle endringer. Vi kommer ikke til å gi oss før vi er i mål og bussjåførene har en trygg arbeidsplass på linje med andre i norsk arbeidsliv, sier Solberg.

Sikkerhet for bussjåfører må bli bedre nå, sier Ove Andreas Solberg. Her fra minnemarkeringen etter bussulykken i Fredrikstad i vinter
Sikkerhet for bussjåfører må bli bedre nå, sier Ove Andreas Solberg. Her fra minnemarkeringen etter bussulykken i Fredrikstad i vinter (Foto: André Haugen)

Samlet bussbransje tar saken til Brussel

Harald Sehm er hovedverneombud i Vy buss og medlem av Fagforbundet . Han har i mange år vært en pådriver for bedre kollisjonssikkerhet og har gjentatte ganger tatt initiativ til at fagmiljøet går sammen for å ta tak i problemene i bussbransjen.

Det bidro til at Samferdselsdepartementet ga et tilskudd på 350.000 kroner til et prosjekt og seminar om sjåfør- og trafikksikkerhet i forbindelse med Busworld i Brüssel i høst. Det er Kollektivtrafikkforeningen som driver prosjektet i samarbeid med Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbanearbeiderforbund, KS, NHO Transport, Spekter og Yrkestrafikkforbundet.

- Det vi ønsker å oppnå ved å sette søkelyset på kollisjonssikkerhet under Busworld er en egen kollisjonssikkerhetsstandard for buss. Egentlig noe vi forsøkte på allerede i 2017-2018. En annen effekt ved dette seminaret er et økt fokus og sammenhengene ved de aktive og passive sikkerhetssystemene inkludert dette å bygge sikkerhetskultur, forteller Sehm.

Sehm holdt også innlegg om temaet da Fagforbundets tillitsvalgte i bransjen var samlet på årets Kollektivkonferanse, som ble avholdt i Drammen i september.

Vi må ha bedre sikkerhet nå, sier Harald Sehm, hovedverneombud i Vy Buss.
Vi må ha bedre sikkerhet nå, sier Harald Sehm, hovedverneombud i Vy Buss. (Foto: Birgit Dannenberg)

Busworld

Busworld er Europas største bussmesse, hvor hele den europeiske og internasjonale bussprodusent- og leverandørindustrien er til stede. I 2019 deltok om lag 40.000 deltakere fra 143 land, og det var over 500 utstillere fra 37 land til stede på messa.

Du finner all informasjonen om seminaret på denne siden.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kommer for å åpne seminaret og det blir lansert en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Rapporten kartlegger hvilke grep som kan gjøres for å styrke kollisjonssikkerheten og sikkerhetskulturen med mer.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?