Til hovedinnhold

Arbeidstøy: både beskyttelse og yrkesstolthet

BildeteretillustrasjonsbildeavenhelsefagarbeiderogensykepleieriarbeidstøymedFagforbundetslogo

Illustrasjonsbilde av to helsepersonell i arbeidsklær med Fagforbundets logo (Foto: Emilie Storli)

Fagforbundet har i mange år kjempet for at arbeidstakere i kvinnedominerte yrker skal få tilbud om de samme HMS-tiltakene som mannsdominerte yrker. Dette er særlig aktuelt i spørsmål om arbeidstøy.

02.10.2023 av Emilie Storli
Sist oppdatert: 27.02.2024

Hva er arbeidsklær og personlig verneutstyr?

Arbeidsklær defineres av Arbeidstilsynet som alminnelige klær og uniformer som ikke er beregnet til å beskytte arbeidstakeres sikkerhet og helse. Personlig verneutstyr er på den andre siden ment til å verne arbeidstakere mot ulike farer som kan true arbeidstakeres sikkerhet og helse. Eksempelvis vil en helsearbeiders uniform regnes som arbeidsklær, mens klær som beskytter mot biologisk materiale regnes som personlig verneutstyr.

Arbeidstøy har andre egenskaper enn de rent faglig forankrede som «beskyttelse og vernende». Arbeidstøy med kommunens logo kan blant annet kan ha en betryggende effekt overfor de personene hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, omsorgsbolig og miljøarbeidertjenesten yter tjenester for, da det viser tydelig hvor de kommer fra. Det er viktig at tjenestemottakere i kommunene har tillitt til de som oppsøker de for å yte helsetjenester. Arbeidsklær med kommunens logo kan også ha en «team-building» effekt på personalet, som en del av deres felles identitet og yrkesstolthet.

Smittevern må på agendaen!

Smittevern og hygiene er de to viktigste argumentasjonene for å ha egnet arbeidstøy. Helsearbeidere i hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, omsorgsbolig og miljøarbeidertjenesten beveger seg mellom private og arbeidsplassens arenaer. Helsearbeiderne jobber tett med sårbare mennesker som på ulike vis er avhengig av andres omsorg og pleie, og tjenestemottakerne kan både selv være smittsomme og/eller særlig utsatt for å bli alvorlig syke dersom de smittes. Det bør være en selvfølge at helsearbeidere har egnede arbeidssko og ytterklær av god kvalitet, som ikke flyttes mellom pasienter og helsearbeiderens privatliv. Det er viktig for helsearbeidere å ikke ta med seg bakterier og smitte fra sine private sfærer inn til pasienter og tjenestemottakere, eller fra arbeidsplassen med seg hjem.

Arbeidsklær stopper ikke ved ankelen.

Arbeidstilsynet har etter tilsyn pålagt kommuner å stå for arbeidstøy for store deler av de kommunale tjenestene de forvalter, men blant helsearbeidere har det tradisjonelt sett ut til at man slutter å være på arbeid ved ankelen. Det er heller ikke tatt hensyn til at mange har arbeidsoppgaver utenfor helseinstitusjoner, og beveger seg i all slags vær. Helsearbeidere i for eksempel hjemmetjenesten, hjemmesykepleien, omsorgsbolig og miljøarbeidertjenesten beveger seg mye, og Fagforbundet mener at skotøyet og ytterklærne må tilpasses det været helsearbeideren beveger seg i, så vel som å være tilpasset aktivitetsnivået. Det er ikke mulig å gjennomføre helsearbeidet uten skotøy eller ytterklær som er tilpasset aktivitet og vær. Fagforbundet mener derfor at det er urimelig av kommunene å forvente at arbeidstakeren skal slite ut private sko og ytterklær som er nødvendig på jobb, og så stå for regningen selv.

Fagforbundet mener at egnet arbeidstøy er et av de viktigste HMS-tiltakene for å få ned sykefraværet, både ved at helsepersonell holder seg varme, og ved at de ikke tar med seg smitte hjem til seg og sine. Egnet arbeidstøy er å regne som forsvarlig helsehjelp!

Fagforbundet har utarbeidet yrkesfaglig argumentasjon som tillitsvalgte som skal forhandle om arbeidstøy for sine medlemmer, kan be om å få tilsendt fra Yrkesseksjonsleder på fylkesnivå. 

Les mer om hva Fagforbundets tillitsvalgte i Oslo har fått til i Bydel Stovner.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?