Til hovedinnhold

Forhandlingene om ny hovedavtale i KS er i gang

LO Kommunes delegasjon møtte KS og de andre arbeidstakerorganisasjonene til forhandlinger om ny hovedavtale.

LO Kommunes delegasjon møtte KS og de andre arbeidstakerorganisasjonene til forhandlinger om ny hovedavtale. (Foto: Fagforbundet)

Mandag startet forhandlingene om revisjon av hovedavtalen for KS-området. – Vi er i gang med en foredling av et allerede godt verktøy, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

21.11.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.11.2023

Hun forteller at noe av utfordringen er å styrke tillitsvalgtes mulighet til å gjøre en god jobb.
– Vi må legge til rette for av våre folk skal kunne løse oppgavene i en tid der presset på de tillitsvalgte øker, sier hun.

Fungerer godt

Mette Nord ser ikke bort ifra at det kan bli en ren forlengelse (prolongering) av den eksisterende avtalen.

 –  Mest sannsynlig blir nok dette en videreføring av en avtale vi har hatt i lang tid og som i hovedsak fungerer godt. Men det er klart at vi må ta høyde for at ting kan endre seg i en tid der nærmest alt endrer seg i svimlende fart. Vi vet ikke enda hvordan økt digitalisering vil påvirke arbeidshverdagen, men at den vil påvirke oss, er hevet over tvil. Da er det viktig at de tillitsvalgtes erfaringer kommer fram og er til nytte, avslutter Mette Nord.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?