Til hovedinnhold

Fornøyd med at kommunene får tydeligere ansvar for barnehagetilbudet

Mette Nord er fornøyd med sterkere styring av private barnehager og mer makt over barnehagetilbudet til kommunene.

Mette Nord er fornøyd med sterkere styring av private barnehager og mer makt over barnehagetilbudet til kommunene. (Foto: Renate Tårnes)

– Forslaget til ny barnehagelov legger opp til sterkere styring av private barnehager, at kommunene får mer makt over utviklinga av barnehagene og det blir vanskeligere å hente ut profitt fra drifta av tjenestene. Dette er vi veldig fornøyd med, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

01.11.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 14.11.2023

– Det er ute i kommunene og i de enkelte barnehagene at man kjenner barna og deres behov. Det er der ute de vet hvilken kompetanse som trengs og til hvilken tid. God kvalitet handler først og fremst om antall ansatte og kompetansen de har, sier Nord.

Fagforbundet har over 30.000 yrkesaktive medlemmer i barnehagene. De jobber som barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, renholdere, barnehagelærere og andre yrkesgrupper. Alle er viktige for å gi barna et godt tilbud, understreker Nord.

Krav og bemanning må henge sammen

Hun mener regjeringas forslag til nytt styringssystem og finansiering av barnehagesektoren styrker muligheten til å sikre barn et godt og likeverdig tilbud. I forslaget foreslår de at kommunene skal få mulighet til å vedta lokale forskrifter om for eksempel barnehageopptak, bemanning og krav til kompetanse. Kommuner skal også få stille krav ved tildeling av tilskudd og bestemme selv hvordan tilskudd til private barnehager skal beregnes.

Fagforbundets leder mener det framover må være bedre samsvar mellom de kravene som stilles og bemanning gjennom hele åpningstiden til barnehagene. Når kommunene nå gis større handlingsrom, må dette prioriteres.

– Det er hele laget av barnehageansatte som gjør at barna får en trygg og utviklende hverdag, poengterer hun.

Regjeringa gir kommunene myndighet til å tilpasse antall barnehageplasser i både kommunale og private barnehager og gir dem også mulighet til å redusere antall barn i en barnehage hvert tiende år.

– Fagforbundet er glad for at kommunene endelig får retten til å tilpasse tilbudet slik at det ikke kun er kommunale plasser de må ta ned når barnetallet synker. Barnehagekull kan endre seg mye fra ett år til et annet, men nå får både kommunale og private barnehager mer forutsigbarhet i driften, sier Nord.

Må se nærmere på pensjon

Fagforbundet er usikre på om forslagene til nye regler for pensjonstilskudd vil sikre likeverdige pensjonsvilkår for ansatte i private og kommunale barnehager. Forbundet må se nærmere på forslaget og innvirkninga dette vil ha. 

Fagforbundet ønsker primært at de private barnehagene skal ha reell kostnadsdekning for pensjonsutgifter, for å sikre at pengene til pensjon faktisk går til det.

– Vi har ikke fått gjennomslag for dette, men vil jobbe for å få fram vårt syn i forbindelsen med Stortingets behandling av forslaget.

– Vi er opptatt av gode og likeverdige lønns- og pensjonsvilkår i private og offentlige barnehager. Derfor vil vi gå nøye gjennom forslagene for å se om det er mulig å oppnå det med regjeringas forslag, eller om det bør foretas endringer i lovforslaget, avslutter hun.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?