Til hovedinnhold

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet Molde og Midsund J15-17

Fagforbundet Molde og Midsund J15-17 samarbeider om likestilling på fotballbanen og i arbeidslivet.

Fagforbundet Molde og Midsund J15-17 samarbeider om likestilling på fotballbanen og i arbeidslivet. (Foto: Julian Vågen/Midsundingen)

Wenche Hol, leder i Fagforbundet Molde tok initiativet til å være med i fotballprosjektet. Sammen med styremedlem Frode Raknes kontaktet de lokale fotballklubber for å høre om noen satset på jentefotball. I Midsund IL fikk de respons, og ikke lenge etter var samarbeidsavtale i boks.

11.10.2023 av Marianne Solem
Sist oppdatert: 11.10.2023

Likestilling på fotballbanen er selvsagt

-Jeg ble inspirert til å være med på dette prosjektet da jeg var på et kurs for tillitsvalgte om medier og mediehåndtering som Fagforbundet Møre og Romsdal arrangerte i vår. Prosjektet ble presentert som en av flere ting vi kunne bruke for å få mediedekning for våre saker som Fagforbundet brenner for og kjemper fram. Likestilling på fotballbanen skal være en like selvsagt ting som likestilling ellers i samfunnet. Fagforbundet Molde er på lag med jentene og synes det er veldig fint å kunne markere likestillingskampen gjennom å støtte opp om lokale jentelag, sier en entusiastisk Wenche Hol.

Fagforbundet Molde er i samtale med flere idrettslag.

-Jeg håper vi kan få på plass flere samarbeidsavtaler og at vi klarer å vise enda flere jenter at Fagforbundet er en støttespiller både på fotballbanen og den dagen de skal ut i arbeid. Det hadde vært veldig gøy hvis vi kunne fylle opp tribuner med ivrige fotballjenter, foreldre, besteforeldre og venner når damelagene spiller kamp. Det handler om holdninger til jentenes plass både på fotballbanen og ellers i samfunnet, og der har vi en vei å gå, sier Wenche.

Innlegg i lokalavisa Midsundingen

Wenche hadde fulgt oppfordringen som fotballprosjektet oppfordret til: Del ut fotballer med lokalavisa på slep!

Avisa Midsundingen ville gjerne dekke saken og resultatet ble en flott artikkel på midsundingen.no, av journalist Julian Vågen. Vi har fått lov til å bruke bildene og teksten fra avisa i denne saken:

Fagforbundet Molde og Midsund J17 inngår samarbeidsavtale. Fagforbundet har dei seinaste åra hatt ein samarbeidsavtale med Toppfotball Kvinner i arbeidet med likestilling på fotballbanen, i arbeidslivet og samfunnet.

 Fagforbundet ser på fotballen som ein god arena for å arbeide med eit viktig tema som likestilling. Over 120.000 jenter og kvinner driv organisert idrett gjennom fotballen her i Noreg. Det er framleis fleire av desse utøvarane som erfarer negativ forskjellsbehandling gjennom sin idrett, og i samarbeid med Fagforbundet har Toppfotball Kvinner forplikta seg til å arbeide for å redusere denne type forskjellsbehandling.

Midsund fotball si jentegruppe i alderen 15 – 17 år har no inngått ein samarbeidsavtale med Fagforbundet i tilknyting til det arbeidet Toppfotball Kvinner og Fagforbundet driv. Fagforbundet Molde, med rundt 2.500 medlemmar, vil framover samarbeide tett med lagleiarane og spelarane i jentegruppa til Midsund IL.

Leiar Wenche Hol og styremedlem Frode Raknes i Fagforbundet Molde fortel dei er glade for å kunne få til ein slik samarbeidsavtale med jentene og leiarane i Midsund IL. Likestilling skal i grunnen vere sjølvsagt, og vi er på god veg her i Noreg, seier Wenche og Frode. Dei peikar likevel på at ein ikkje kan seie seg nøgd, og at arbeidet med å oppretthalde og betre likestilling må byrje med å gjere dei unge bevisste på temaet.

I samband med inngåing av avtalen har jentegruppa i Midsund IL motteke ein pakke med utstyr som jentene vil kunne bruke til trening og kampar. Nye fotballar, vestar, markørsett, hårstrikk og drikkeflaskesett skal bidra til at jentene ikkje skal mangle noko det komande året.

Gjennom avtalen vil også Fagforbundet Molde gi midsundjentene tilgang til toppkampar på Aker Stadion om dei ønskjer det.  Trenar John Arne Øien og jentene takkar Fagforbundet for samarbeidet og det nye utstyret. John Arne uttrykker takksemd for arbeidet Fagforbundet har gåande med tanke på likestilling. Han viser til at jentene i treningsgruppa han leiar naturlegvis skal ha same moglegheiter som gutane i same alder. John Arne fortel at det på fredagens trening mangla 8 jenter av treningsgruppa på totalt 20 jenter.

Styret i Midsund IL si fotballgruppe uttaler at dei ser det som sjølvsagt at jenter og gutar skal ha same moglegheit med tilgang på anlegg, fasilitetar, utstyr og leiarar. Ein oppmodar fleire jenter og damer til å melde seg som trenarar og lagleiarar. Kurs og rettleiing vil idrettslaget og fotballkretsen hjelpe til med.
Teksten er gjengitt med tillatelse fra Midsundingen.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?